Olav Thon Eiendomsselskap

Resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2020

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 2. kvartal et resultat før skatt på 180 millioner kroner, etter at verdiene på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 328 millioner kroner. Resultatet før skatter og verdiendringer beløp seg dermed til 510 millioner i 2. kvartal og totalt 863 millioner i 1. halvår.
Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese

– Vi er godt fornøyd med at Olav Thon Eiendomsselskap i 2. kvartal kan fremvise et solid operativt resultat på tross av at konsernet ble påvirket negativt av koronapandemien, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Økt omsetning på kjøpesentre
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår 7 av landets 10 største kjøpesentre målt etter omsetning.

I 2. kvartal var omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet 12,4 milliarder kroner, en økning på 2,9 % i forhold til 2. kvartal i fjor. 1. halvår sett under ett var omsetningen 22,8 milliarder kroner, marginalt høyere enn i fjor.

– Butikkomsetningen i kjøpesentrene har økt gradvis gjennom kvartalet, raskere enn vi turte å håpe på. Butikkomsetningen i juni var 16 % høyere enn i fjor, og i juli var omsetningen hele 22 % høyere enn tilsvarende måned i fjor. Omsetningstallene viser at den fysiske handelen er kommet godt i gang igjen, sier Sperre.

Investeringer og oppføring av nye logistikkbygg på Gardermoen
Samlede nettoinvesteringer i 1. halvår var 376 millioner kroner.

– Prosjekter under oppføring er nå på et lavt nivå, men i 2. kvartal ble det besluttet å bygge to større lager- og logistikkbygg på totalt 44.000 kvadratmeter på konsernets tomteområde i Gardermoen Park ved Oslo Lufthavn. I tillegg gjennomføres det mindre oppgraderinger og fornyelser ved flere av konsernets kjøpesentre, forteller Sperre.

Næringseiendom
Næringseiendommer består av både sentrale kontoreiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området, og utgjør ca. 25 % av konsernets eiendomsverdier.

Konsernets samlede leieinntektsnivå var 3.200 millioner kroner, og ledigheten i eiendomsporteføljen var 3,4 %.

Fremtidsutsikter
– Etter den gradvise gjenåpningen av Norge har konsernets virksomhet utviklet seg bedre enn forventet. I lys av covid 19-situasjonen er det fremdeles betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid, sier Arne B. Sperre.

Les hele rapporten her 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom