Axo Finans

Dette smarte lånetipset kan spare deg for titusener

Del
Søkere som mottar flere lånetilbud får gjennomsnittlig lavere rente. Jo flere banker som behandler den samme søknaden, desto lavere blir renten. Det viser en gjennomgang av lånetilbud som er formidlet via finansagenten Axo Finans.

– Våre tall viser at når låntakere benytter seg av en finansagent og får søknaden behandlet av et flertall banker, blir den innvilgede lånerenten lavere. Faktisk kan renten så mye som halveres ved å få søknaden behandlet blant de 21 bankene vi samarbeider med, sier markedsdirektør i Axo Finans, Morten Armand Johansen. Axo Finans ble grunnlagt i 2008, og er i dag tilstede i Norge, Sverige og Finland. 

Sparer titusener

Den totale gjelden i Norge har økt markant de senere år. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske husholdninger ved utgangen av mai skyldte 3681 milliarder kroner til innenlandske kreditorer. I tillegg skylder husholdningene penger til utenlandske banker og finansinstitusjoner. Av den totale gjelden er cirka 85 milliarder forbrukslån og 59 milliarder kredittkortgjeld. 

– Hvis flere hadde refinansiert sin kredittkort- og forbruksgjeld, så kunne norske husholdninger ha spart betydelige summer, mener Johansen. 

Forklaringen på dette er som følger: Hos Axo Finans ligger snittrenten på et refinansieringslån på 12%, hvilket er betraktelig lavere enn den gjennomsnittlige renten på kredittkort. I Norge lå denne på 19,77% i juli 2020. Axo Finans ligger an til å formidle lån for over 2,6 milliarder kroner i 2020, hvor majoriteten av pengene går til refinansiering. Ifølge Johansen er dette godt nytt for norsk økonomi. 

– Et godt marked for usikret kreditt er nødvendig for å skape god likviditet i økonomien generelt, og for å dekke behovene til de 23% av befolkningen som ikke eier egen bolig de kan stille som sikkerhet. Ved å sammenligne lån blant flere banker, bidrar låneagenter som Axo Finans til å sikre låntakere konkurransedyktige vilkår på lån, sier Johansen.

Derfor er finansagentrollen viktig

Konkurransen blant tilbydere av annuitetslån uten sikkerhet er hard, og det er stor variasjon i hvilken rente de ulike bankene tilbyr hver enkelt søker grunnet interne risikovurderinger. 

– Det betyr at det i praksis ikke er mulig for en privatperson å sammenligne renter på sammenligningstjenester som Finansportalen.no, siden informasjonen som står oppført der ikke tar hensyn til individuelle vurderinger. Renten som kundene får tilbud om er basert på deres økonomi og lånesøknad, forklarer Johansen. 

Finansagenter spiller derfor en viktig rolle når det kommer til å gi forbrukere de beste lånevilkårene på markedet. Ved å søke lån gjennom en finansagent er du sikret den faktisk laveste markedsrenten, da søknaden behandles av flere banker. Det er først etter behandlingen av søknaden at endelig rente kan oppgis.

Finansagenten Axo Finans opererer i det norske, svenske og finske markedet for lån uten sikkerhet. For å gi kunden det beste lånetilbudet, innhenter Axo Finans individuelle tilbud blant 21 banker. Samarbeidet med bankene sikrer låntakere bedre vilkår enn de ville fått dersom de hadde søkt lån på egenhånd. 

Bidrar til å senke gjeldskostnader

Axo Finans anslår at de i 2020 samlet vil hjelpe sluttkunder å senke sine fremtidige rentekostnader med over 310 millioner kroner. Ifølge Johansen har antallet banker som behandler søknadene vesentlig betydning for denne reduksjonen.

– I gjennomsnitt får søkere som får et lånetilbud gjennom Axo Finans tre tilbud, der det skiller gjennomsnittlig 5,8 prosentpoeng mellom høyeste og laveste tilbud. For de som får flest lånetilbud skilles det mer enn 8 prosentpoeng mellom høyeste og laveste rente, sier Johansen. 

Det betyr at renten reduseres i takt med antall tilbud én låntaker mottar, slik tabellen viser.

Den gjennomsnittlige renten på kredittkort i Norge ligger på 19,77%, mens forbrukslån har en snittrente på 14,33%. Hos finansagenten Axo Finans har snittrenten senket seg under landsgjennomsnittet etter at bankporteføljen har økt. Bankene tilbyr en nominell rente fra 7,9%, og snittrenten for utbetalte refinansieringslån via Axo Finans ligger i dag på 12%. 

Nøkkelord

Kontakter

Carl Edvard Endresen
Adm. dir
cee@axofinans.no
Mobil: 986 15 023

Bilder

Om Axo Finans

Axo Finans
Axo Finans
St. Olavs gate 28
0166 Oslo

https://www.axofinans.no/

Om Axo Finans

Axo Finans er finansagent for flere banker. En finansagent fungerer som en mellommann mellom bank og kunde. Kunder som skal søke refinansiering og lån sender inn lånesøknaden via Axo Finans, og får søknaden vurdert blant 21 banker. Målet er å sammenligne bankene for å finne det beste lånetilbudet. 

Axo Finans ble grunnlagt i 2008, og er i dag tilstede i Norge, Sverige og Finland.