Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet satser på urbant landbruk – kjøper seg opp i U.Reist

Del
Markedet for urbant landbruk er i sterk vekst og interessen for kortreist egendyrket mat er økende i befolkningen. Felleskjøpet har allerede lansert flere prosjekter innen urban dyrking, og for å spisse satsingen ytterligere har selskapet kjøpt 51 prosent av selskapet U.Reist.

U.Reist har som misjon å dyrke spiselige og engasjerende byrom, og har de senere årene vært med på flere etableringer av landbruk i byen. Bondens eget selskap Felleskjøpet, som forvalter bondens kunnskap om landbruk og dyrking, blir nå majoritetseier i U.Reist. Partnerskapet blir viktig i satsingen på urbant landbruk og grønnere byer.

- U.Reist er markedsledende på rådgivning, etablering og drift av spiselige byrom. En kunnskap og posisjon som passer perfekt sammen med Felleskjøpets 125 år lange historie innen det konvensjonelle landbruket. Fremtidens byer vil være grønne, det er et vekstområde som gagner både innbyggerne, klima og landbrukets rolle i samfunnet. Felleskjøpet bygger nå opp en ny forretningsenhet for å utvikle dette markedet, og sammen med U.Reist får vi en solid posisjon i det urbane landbruket, sier Petter Hagfors, som leder forretningsutvikling Detaljhandel i Felleskjøpet.

Nå blir takene grønne

Felleskjøpet og U.Reist har allerede samarbeidet om flere prosjekter, og har blant annet etablert egne andelslandbruk på Fornebu og i Lillestrøm. Prosjektene har fått stor respons hos innbyggere i nærområdene og bidrar til at stadig flere kan dyrke egen mat i byen. Det neste store vekstområdet blir grønne tak og spiselige uterom i utbyggingsprosjekter.

 - Nordmenn vil dyrke egen ureist mat. Gjennom flere år har trenden vært tiltakende, og med koronakrisen har interessen for egenprodusert mat skutt i været. Nå kommer også utbyggere og kommunene etter, og vi vil se en liten revolusjon når det kommer til grønne tak i byene våre i årene som kommer. Felleskjøpet utvikler nå løsninger som vil skape store muligheter for slike etableringer fremover, og allerede i år vil vi lansere store prosjekter på byens tak, forteller Hagfors.

U.Reist vil skape uterom der mennesker og insekter har natur å utfolde seg i.   

- Det er fantastisk å merke at interessen for hvor maten vår kommer fra øker. Gleden av å sette tennene i en u-reist tomat du selv har dyrket er unik. Vi vil gi alle muligheten til å dyrke denne interessen, midt i byen. Tenk deg en by hvor det vokser bønner over betongen og blomsterenger med humlesus der det i dag er «gressørken», det er byen vi drømmer om, sier Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist.

Nøkkelord

Kontakter

Petter Hagfors, leder forretningsutvikling detaljhandel i Felleskjøpet.
Tlf. 907 56 164


Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist
Tlf. 928 05 167

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Om Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet har en omsetning på 16,2 milliarder og 3600 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Om U.Reist
U.REIST rigger, drifter og dyrker mat nær kunden. Slik at maten blir – ureist. U.REIST leverer dyrking av mat på kundens eiendom: ute, inne eller på taket. Noen kunder ønsker ureiste grønnsaker, andre ønsker å dyrke – eller å gi sine kunder og brukere muligheten til å dyrke – egne grønnsaker. Da rigger U.REIST for det.

U.REIST gir råd og planlegger sammen med kunden. Vi ser dyrkemuligheter, finner løsninger og realiserer dem. U.REIST bygger opp, rydder land og bærer jord, rigger bed og plantekasser, holder kurs og sår frø. Vi drifter og dyrker – også i større skala – og leverer ureiste grønnsaker til kundene våre. Eller vi gjør bare noe av dette.