Miljødirektoratet

Sender norsk havørn til Irland

Del
Irland har fått en bestand av havørn etter utsetting av fugler som er fanget inn i Norge. Nå skal nye fugler styrke bestanden.
En av de innfangede havørnungene ringmerkes. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
En av de innfangede havørnungene ringmerkes. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.

– Havørn var utryddet i Irland og nærmest borte også fra norsk natur for noen tiår siden. Det er svært gledelig at bestanden vår nå er så livskraftig og stor at vi kan hjelpe andre land som ønsker arten tilbake i naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Trøndersk ørn

Nylig ble 10 fugler fanget inn fra Trøndelagskysten og sendt over Nordsjøen.

Det er kun i reir med minst to unger at det hentes fugler, og bare en fugl fra hvert reir.

– Vi gjør dette fordi havørnbestanden i Irland fortsatt trenger hjelp for å overleve på sikt. Eksporten truer på ingen måte vår egen bestand av fuglen, sier Ellen Hambro.

Startet i 2007

I årene fra 2007 til 2011 ble 100 havørnunger hentet fra reir på Trøndelagskysten. Fuglene ble fanget inn fra Leka i nord til Hitra og Frøya i sør, og sluppet fri i irske Killarney nasjonalpark.

En fersk rapport oppsummerer hva som har skjedd etter eksporten fra Norge:

  • I 2010 ble det første paret dannet i Irland.
  • I 2012 bygde det første paret reir og fikk en unge som døde etter kort tid.
  • I 2014 hadde antall par økt til 14.
  • I 2015 ga en hekking to unger.
  • Fram til 2017 økte ungeproduksjonen. Deretter har det gått litt dårligere. De to mest suksessrike parene døde av fugleinfluensa i 2018, og stormen Hannah ødela hekkingen i 2019 da nesten ingen unger ble født.

– Norske fugler har så langt produsert26 unger i Irland. De første av disse er nå gamle nok til selv å få avkom, noe irske myndigheter tror vil skje i år, sier miljødirektøren.

Planlegger ny eksport

Flere faktorer har bidratt til å begrense veksten i bestanden. Blant annet var forgiftning fra utlagte åter en viktig dødsårsak de første årene av prosjektet. Siden 2015 er det ikke påvist forgiftning av havørn.

Bestanden ble i 2019 beregnet til rundt 40 fugler.

Det er for å sikre videre vekst i antall fugler at irske myndigheter ønsker å hente nye fugler fra Norge for utsetting.

– Vi planlegger å sende 50 norske havørnunger over Nordsjøen over en periode på fem år, sier Ellen Hambro.

Også spanske myndigheter er i dialog med Norge om en mulig eksport av havørn for å reintrodusere arten i Spania.

Stor interesse

Reintroduksjonen av havørn har ifølge rapporten skapt stor interesse i Irland.

Det er bygd skjul for fugletittere som er besøkt av opptil 10 000 personer på en sesong. Det er utviklet økoturismetilbud i tilknytning til fuglene.

En nasjonal tv-kanal har fulgt prosjektet gjennom en serie på tre programmer.

I 2020 skal kameraer i et havørnreir etter planen gi folk mulighet til å følge livet i reiret på direkten.

– Historien om havørn i Norge viser at det nytter å gjøre tiltak for artsmangfoldet. Det er svært gledelig at vi har snudd trenden fra å ha en sterkt svekket bestand, til å kunne eksportere et overskudd av unger for å bringe havørna tilbake i land hvor den ble utryddet, sier Hambro.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

En av de innfangede havørnungene ringmerkes. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
En av de innfangede havørnungene ringmerkes. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
Last ned bilde
En havørnubge i reiret på Trøndelagskysten. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
En havørnubge i reiret på Trøndelagskysten. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
Last ned bilde
På vei i båt for å fange inn havørnunger for eksport. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
På vei i båt for å fange inn havørnunger for eksport. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
Last ned bilde
Havørnungene holdes på gprden til Tom Roger Østerås fram til de transporteres til Irland. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
Havørnungene holdes på gprden til Tom Roger Østerås fram til de transporteres til Irland. Foto: Jo Anders Auran/Miljødirektoratet.
Last ned bilde
Utviklingen i havørnbestanden i Irland de siste ti årene. Kilde: Miljødirektoratet.
Utviklingen i havørnbestanden i Irland de siste ti årene. Kilde: Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom