Samferdselsdepartementet

Norge er med på europeisk initiativ om utvikling av internasjonale togtilbud

Del
- Vi har et godt utbygd togtilbud for reiser innenlands. Nå ønsker vi å jobbe sammen med de andre europeiske landene for å styrke de internasjonale persontogforbindelsene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Nederlandske transportmyndigheter har i flere studier sett at togtjenester i stor grad kan erstatte fly på mellomlange distanser opp mot 800 km. I lys av blant annet Green Deal-initiativet fra EU, 2021 som et mulig jernbanens år i Europa og en stadig økende bevissthet om klimavennlige reiser, har 23 europeiske land sluttet seg til et nederlandsk initiativ og forpliktet seg til å delta i arbeidet for et rammeverk som styrker de internasjonale persontogtjenestene.

Flere praktiske hindringer gjør det i dag vanskelig å utnytte potensialet
Selv om EUs fjerde jernbanepakke legger til rette for at togselskaper kan tilby attraktive togtjenester på tvers av landegrenser, er det flere praktiske hindringer som gjør det vanskelig å utnytte jernbanens potensial for å være konkurransedyktig mot eksempelvis fly. Flertallet av EUs medlemsstater, en rekke organisasjoner og flere aktører har uttrykt interesse for initiativet. En politisk erklæring ble 4. juni ble sendt til EUs transportkommisær Adina Vălean. I erklæringen uttrykkes det blant annet ønske om og vilje til å styrke rammebetingelsene for de internasjonale persontogtjenestene.  

Ønsker å utnytte digitale verktøy for billettbestilling
- Vi er nå 24 europeiske transportministre som sammen ønsker å arbeide videre med dette. Det handler om å finne felles plattformer for involverte aktører, slik at det blir enklere å etablere og bruke internasjonale togreiser. Vi skal nå se nærmere på blant annet etterspørsel, reisemønstre, reisetider, priser, kapasitetsmessige utfordringer og begrensninger i infrastrukturen. Ikke minst er vi opptatt av å utnytte nye digitale verktøy som kan gjøre det enklere å finne og bestille togreiser. Vi håper at vi kan komme langt med dette arbeidet i løpet av et år, sier samferdselsministeren.  

Forslag om nordisk jernbanestudie
På et nordisk transportministermøte i mai i år, la for øvrig Hareide fram et forslag om en skandinavisk eller nordisk jernbanestudie. Forslaget følger opp et av punktene i Granavolden-erklæringen, men må også sees som en del av EU-initiativet om bedre persontogforbindelser. Forslaget om en mulig nordisk jernbanestudie vil bli drøftet videre mellom de nordiske departementene ansvarlig for transport.

Infrastrukturtiltak på norsk side legger til rette for bedre internasjonale togtilbud
Norge har fire grensekryssende jernbanelinjer til Sverige. På noen av disse pågår det investeringsprosjekter, på andre baner er prosjekter i planleggings- eller utredningsfasen.

Follobanen/Østfoldbanen: Ferdigstilling av utbyggingsprosjekter vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Gøteborg og videre til København og Hamburg.

Kongsvingerbanen/Grensebanen: På grunn av sprengt kapasitet gjennomfører Jernbanedirektoratet en konseptvalgutredning for å se på hvordan banen kan utvikles, slik at det blant annet kan bli mulig å gi et bedre togtilbud på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm. I 2021 ferdigstilles etter planen utskiftingen av det gamle kontaktledningsanlegget på banen.  

Meråkerbanen: Etter planen skal elektrifiseringsprosjektet på strekningen Trondheim – Hell – Storlien stå ferdig i 2024. På svensk side er jernbanen allerede elektrifisert. Elektrifiseringen på norsk side legger til rette for miljøvennlige, sammenhengende persontogtjenester mellom Trondheim og Östersund, mens passasjerer i dag bytter mellom dieseltog og elektrisk drevne tog på grensen.   

Ofotbanen: Som følge av en stor andel malm- og varetransport, er det i første rekke godstransporten som setter premissene for utviklingen av banen. Utbygging av kryssingsspor og andre kapasitetstiltak kommer imidlertid også persontogtrafikken mellom Narvik og Kiruna til gode.    

For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Innfører tilpasninger for turistnæringen: Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk1.12.2023 10:15:56 CET | Pressemelding

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom