Samferdselsdepartementet

Ekspertutvalg skal vurdere løsning for ubåten U-864 utenfor Fedje

Del
Det vil bli nedsatt et utvalg som skal se om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåten U-864 utenfor Fedje i Vestland. Utvalget skal se på om det nå finnes ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.
Vi setter nå ned et ekspertutvalg som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Vi setter nå ned et ekspertutvalg som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0

- Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord den gamle ubåten på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre med ubåten skal være trygt for mange generasjoner fram i tid. Vi setter derfor nå ned dette utvalget som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Håndteringen av U-864 er krevende og komplisert. Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har gjennom konseptvalgutredning og forprosjekt vurdert blant annet tre alternativ: tildekking, heving av last og heving av vrak og last. Dette legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling. Utvalget skal også nyttiggjøre seg av relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer.

Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Rapporten skal være klar innen 1. november 2021.

Nøkkelord

Bilder

Vi setter nå ned et ekspertutvalg som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Vi setter nå ned et ekspertutvalg som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Regjeringen vil sikre god og miljøvennlig transport langs kysten21.5.2024 15:13:43 CEST | Pressemelding

– Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et best mulig tilbud også i fremtiden. Derfor setter vi denne våren i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten. Samtidig vil vi gjennomføre en åpen høring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Revidert nasjonalbudsjett 2024: Omdisponerer 1,45 milliardar kroner til drift, vedlikehald og fornying av jernbanen14.5.2024 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Både framdrift og føresetnader i nokre av Bane NORs utbyggingsprosjekt har blitt endra. Derfor legg dei i år opp til å omdisponere investeringsmidlar til drift, vedlikehald og fornying av dagens jernbane. Å ta godt vare på infrastrukturen vi har, er heilt avgjerande for å redusere talet på innstillingar og forseinkingar i togtrafikken. Punktlege tog er viktig for folks tillit til jernbanen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye