Morrow Batteries

Vil bygge ny, grønn milliardindustri i Norge

Del
Det internasjonale elbilmarkedet vokser og med det øker batterimarkedet raskt. Bare hittil i år har elbilsalget økt med 90 prosent i de største europeiske landene. Et nytt, norsk selskap skal sørge for å forsyne Europa med neste generasjons bærekraftige batterier. Og samtidig bygge en ny konkurransedyktig storindustri i Norge. NHO jubler over etableringen.

- Batteriproduksjon kan skape nye, grønne arbeidsplasser og flere eksportbein å stå på for norsk økonomi. Det trenger vi nå, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Agder Energi og Bjørn Rune Gjelstens NOAH AS er to tunge industrielle partnere som nå starter Morrow Batteries. Initiativet kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Miljøstiftelsen Bellona, som har jobbet med teknologien og utvikling av selskapet siden 2015. Bellona blir med videre med en mindre eierandel i selskapet.

- Batteriproduksjon vil i løpet av kort tid vokse til å bli en ny global storindustri. Norge har et dobbelt konkurransefortrinn fordi vi allerede har prosessindustri i verdensklasse og fordi vi har tilgang til ren energi og sterke forskningsmiljøer. Dette gir mening både som investering og som bidrag til utvikling av klimavennlig teknologi, sier investor Bjørn Rune Gjelsten.

Ny verdiklynge
SINTEF, Innovasjon Norge, Eydeklyngen og råmaterialleverandører er blant samarbeidspartnerne som allerede er inne i prosjektet. Beliggenhet nær kontinentet, god tilgang på råmaterialer og overskudd av fornybar energi gjør at Agder peker seg ut som et velegnet sted for bærekraftig batteriproduksjon.
- Morrows mål er å utvikle en ny, grønn storindustri. Dersom Norge klarer å ta 2,5 prosent av det europeiske battericellemarkedet, vil det ifølge SINTEF gi rundt 10.000 nye arbeidsplasser. Vannkraften har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri. Nå kan vår fornybare energi være sentral i et nytt kapittel i norsk industrihistorie, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.
Morrow Batteries skal bygge forskningssenter og produksjonsanlegg for å forsyne raskt voksende markeder for batterier med både dagens og morgendagens teknologi.
- Fem års blodslit har gjort denne teknologien investerbar. Vi har utviklet patenter, samlet kompetanse og hentet kapital. Dette har dannet grunnlag for et potensielt nytt industrieventyr med enormt verdiskapings-, sysselsettings- og eksportpotensial, sier Frederic Hauge, stifter av Bellona.

Raskt voksende marked
Tidlig denne uken slapp IEA en ny rapport som viser at salget av elbiler økte med 90 prosent i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia i årets første fire måneder. Verdien av det europeiske battericellemarkedet alene ventes å vokse mot 1000 mrd. kroner i årlig omsetning i 2040, ifølge SINTEF-rapporten «Nye muligheter for verdiskapning i Norge». Svenske Northvolts planlagte batterifabrikk har allerede fått VW på eiersiden og er verdsatt til nærmere 20 milliarder svenske kroner. Potensialet for å etablere flere batterifabrikker er enormt. Utfordringen er at dagens batteriproduksjon er langt fra bærekraftig. Ikke bare på grunn av mineralbruken. I dag produseres en stor del av alle elbilbatterier som benyttes ved europeiske bilfabrikker i Kina, Japan og Korea. Og de fleste elbilbatterier produseres på sterkt forurensende kullkraft.
-Vi skal igjennom en elektrifisering av viktige funksjoner i samfunnet. Bærekraftig batteriproduksjon vil bli et stort konkurransefortrinn i den omstillingen, sier Bjørn Rune Gjelsten.
- Hele batteriverdikjeden er relevant i Norge. Vi trenger en nasjonal, handlingsorientert batteristrategi, som gjør det mulig med en stor satsing raskt, sier Ole Erik Almlid.

Sirkulær industrikjede
Terje Andersen, som har lang erfaring fra internasjonale lederroller i EY og PwC og som i dag leder EYs digitale innovasjonssatsing i Europa, Midtøsten, India og Afrika, skal lede det nye selskapet. Han understreker at denne satsingen krever en helhetlig norsk batterisatsing der risikovillige investorer, industriaktører, forsknings- og innovasjonsmiljøer jobber for samme sak.
- Tilgangen til batterier er en av de største utfordringene for grønn omstilling, og vi sitter på fortrinn som kan gjøre Norge til en stor batteriproduserende nasjon. Vi har brukt to år på å bygge økosystemet rundt Morrow. Når vi nå går over i markedsfasen er det med to tunge aktører i ryggen og i tett samarbeid med Norges ledende miljøer innen prosessindustri, forskning og utdanning, sier Terje Andersen, adm.dir. i Morrow Batteries.
Morrow legger til grunn for etablering av selskapet at det er viktig å umiddelbart komme i gang med storskala batteriproduksjon for å dekke behovet i de eksplosivt økende markedene.
Selskapet har ved oppstarten sikret seg kompetanse, finansiering, avtaler, strategi og en teknologiplattform som gir et solid grunnlag for raskt å starte opp storskala produksjon av dagens teknologi med Li-ionbatterier. Samtidig skal de fortsetter utviklingen av morgendagens Lithium Svovel batterier. Det vil være stort behov for begge typer batteriteknologi i årene som kommer.

Batterikampen startet med A-ha
Bellona har arbeidet med batterier siden Frederic Hauge og popgruppen A-ha sammen importerte Norges første elbil i 1988. Gjennom arbeidet med å få på plass de norske elbilfordelene, er Bellona internasjonalt anerkjent for å ha akselerert elektrifiseringen av transportsektoren. Samarbeidet med Tesla siden 2008 medførte at mer enn 10 prosent av selskapets bilproduksjon i de første årene gikk til Norge. Dette var stor betydning for Tesla i oppstarten.
-Mitt utgangspunkt er at hvis vi skal stanse den eskalerende klimakatastrofen så må verden snarest legge om fra fossil til fornybar energiproduksjon. En kritisk faktor for å sikre stabil energitilgang fra fornybare energikilder som sol- og vindkraft er at man må kunne lagre energien. Det var bakgrunnen for at jeg begynte å jobbe med å utvikle morgendagens batteriteknologi, forteller Bellona-gründeren som for tre år siden presenterte arbeidet til BEBA og Graphene Batteries for Bjørn Rune Gjelsten.
Han startet arbeidet med satsingen på en storstilt batteriindustri i Norge tilbake i 2010. Samarbeidet med Graphene Batteries kom på plass i 2015. Dette samarbeidet dannet senere grunnlaget for at Bellona startet batteriselskapet BEBA sammen med NOAH og Bjørn Rune Gjelsten som investor i 2017. BEBA har siden investert, utviklet og dokumentert de tekniske gjennombruddene i Graphene Batteries, i utviklingen av teknologien for fremtidens batterier og løsninger som forbedrer konvensjonell batteriteknologi.
BEBA har oppnådd betydelige resultater gjennom sitt arbeid med Graphene Batteries. De har innhentet forskningsmidler tilsvarende 18 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EU-kommisjonen. Midlene tilføres nå Morrow Batteries i overtakelsen av selskapets rettigheter, en etablert forskerstab, laboratorium og en teknologiplattform for både dagens og morgendagens batteriteknologi.

For mer informasjon, kontakt:
Terje Andersen, CEO, Morrow Batteries AS
Tlf: 97 95 07 07
Epost: Terje.Andersen@morrowbatteries.com

Om Morrow Batteries

Morrow Batteries
Morrow Batteries
Havnegaten 2
4836 Arendal

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye