Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid

Del
Rapport for 1. kvartal 2020.
Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese

Resultat i 1. kvartal
– Utbruddet av koronapandemien påvirker resultatet i første kvartal ved at verdien på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 3.132 millioner kroner. Konsernets resultat før skattekostnad ble dermed – 2,742 millioner kroner, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

– Verdien av eiendomsporteføljen nedjusteres med 3,9 %, primært som følge av svakere utsikter for kjøpesentereiendom, og et betydelig fall i markedsrentene medførte at verdien på konsernets renteavtaler er redusert med 804 millioner kroner.

– Resultatet før skattekostnad og verdijustering i 1. kvartal var 353 millioner kroner, og viser at konsernets operative drift utvikler seg tilfredsstillende, sier Sperre videre.

Investeringer og pågående prosjekter
I første kvartal var konsernets investeringer 236 millioner kroner.

– Vi har flere prosjekter i planleggingsfasen, men få større prosjekter under oppføring. Det viktigste prosjektet er et nybygg med 46 utleieboliger i Oslo sentrum, som vil bli ferdigstilt i 2021, forteller Sperre.

Omsetning ved kjøpesentrene 
Ved utgangen av 1. kvartal eide og forvaltet konsernet 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 10.404 millioner kroner i 1. kvartal, en nedgang på 3,1 % fra 1. kvartal i 2019.

– Konsernets norske kjøpesentre hadde reduserte åpningstider i mars blant annet for å lette arbeidssituasjonen for butikkansatte med barn hjemme. Butikkomsetningen i mars var ca. 20 % lavere enn i mars 2019, fortsetter Arne B. Sperre.

Utbytte for 2019 og solide likviditetsreserver
For å styrke konsernets likviditet ytterligere har Olav Thon Eiendomsselskap besluttet å kansellere det varslede utbyttet for 2019. Konsernets likviditetsreserver har i kvartalet økt til 7,8 milliarder kroner, noe som bidrar til langsiktig økonomisk stabilitet i tiden fremover.

Fremtidsutsikter
– Covid 19-utbruddet og de iverksatte tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og for Olav Thon Eiendomsselskap. Den videre utviklingen vil avhenge av varigheten av smitteverntiltak i Norge, Sverige og utlandet, og hvordan bedrifter, leietakere og privatpersoner vil tilpasse seg en ny hverdag når tiltakene gradvis nedtrappes, sier Sperre.

– På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet likevel til å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid, sier Sperre.

Les kvartalsrapporten for Q1 2020 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom