Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Flere gjennomfører straff med fotlenke

Del
Kriminalomsorgen overfører domfelte fra fengsel til fotlenke som ledd i arbeidet med å hindre koronasmitte i fengslene. 405 personer gjennomfører nå straff med elektronisk fotlenke hjemme hos seg selv, 94 flere enn for en måned siden.
Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke er et alternativ til fengselsstraff.
Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke er et alternativ til fengselsstraff.

Ett av tiltakene for å forhindre koronasmitte i kriminalomsorgen har vært å redusere antall innsatte i fengsler med lavere sikkerhetsnivå som deler beboelsesrom, bad og dusj. I begynnelsen av mars var det opp mot 200 innsatte som delte rom med to eller flere innsatte. 8. april var dette tallet 0. Et annet tiltak var å stanse adgangen til frigang for innsatte i fengsler med lavt sikkerhetsnivå og overgangsboliger, for å hindre at de brakte smitte med seg inn i fengselet.

Et annet, helt sentralt tiltak for å kunne gjennomføre reduksjonen i antallet innsatte og opprettholde en ordning der innsatte mot slutten av straffegjennomføringen kan ha et ordinært arbeid, har vært å øke bruken av straffegjennomføring med elektronisk kontroll eller soning med fotlenke.

Gjennomfører straffen hjemme
Straffegjennomføring med fotlenke i eget hjem reduserer risikoen for koronasmitte i kriminalomsorgen betydelig.

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven). Forskriften trådte i kraft 27. mars 2020. Her ble gjennomføringstiden for elektronisk kontroll utvidet fra fire til seks måneder, som betyr at fengselsstraffer opp til seks måneder eller de seks siste måneder av en lengre fengselsstraff kan sones i domfeltes hjem med fotlenke.

I tillegg har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) utarbeidet nye, midlertidige regler for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Disse innebærer blant annet mulighet for forenklet saksbehandling. Før straffegjennomføring med elektronisk kontroll kan besluttes, skal kriminalomsorgen vurdere om domfelte er egnet til denne formen for straffegjennomføring. Tidligere skjedde dette ved et fysisk møte med kriminalomsorgen, nå skjer det som hovedregel pr. telefon for å unngå smitte.

Sikkerhetsmessig forsvarlig
Elektronisk kontroll skal fremdeles kun benyttes der det anses som sikkerhetsmessig forsvarlig, og hvor eventuelle samboere i husstanden samtykker til dette. Elektronisk kontroll er som hovedregel ikke et alternativ for volds- eller sedelighetsdømte.

Kriminalomsorgen skal ha jevnlig kontakt med domfelte, både for å kontrollere at reglene overholdes og for samtaler med domfelte. Disse møtene kan nå erstattes av hyppige telefon- og videosamtaler for å redusere smitterisikoen. Dersom hjemmebesøk og fysiske treff likevel gjennomføres, skal helsemyndighetenes generelle smittevernregler følges.

– Koronaepidemien er en stor utfordring både for de domfelte og for kriminalomsorgens ansatte. Skal kriminalomsorgen kunne bidra best mulig til å hindre smitte, så er vi avhengig av å kunne bruke flere tiltak. Å få flere innsatte over på fotlenkesoning og samtidig forenkle regelverket for gjennomføringen av denne formen for straff, er ett av tiltakene, sier direktør Lise Sannerud i KDI.

Betydelig økning
Bruken av fotlenke øker nå betydelig. Da de nye reglene ble introdusert 15.3.2020 var det 311 som sonet med fotlenke. Siden har det vært en betydelig økning – det er i dag, 17.4.2020, 405 som soner med fotlenke og det er planlagt iverksettelse i en rekke saker slik at tallene vil fortsette å stige i ukene fremover. Kriminalomsorgen har i utgangspunktet en kapasitet på 500 fotlenker. Men KDI har nå leid ytterligere 200 fotlenker for å få midlertidig, utvidet kapasitet.

--

Les mer om kriminalomsorgens tiltak for å hindre koronasmitte:

https://www.kriminalomsorgen.no/informasjon-om-tiltak-i-forbindelse-med-korona-epidemien.525457.no.html

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke er et alternativ til fengselsstraff.
Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke er et alternativ til fengselsstraff.
Last ned bilde

Lenker

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye