Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden

Del
Som ledd i arbeidet med å hindre koronasmitte i fengslene er til nå 260 innsatte løslatt fra fengsel tidligere enn hva de i utgangspunktet skulle ha vært.
Å løslatte innsatte litt tidligere er ett av kriminalomsorgens tiltak for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Å løslatte innsatte litt tidligere er ett av kriminalomsorgens tiltak for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG

Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet mandag 16. mars at såkalt fremskutt løslatelse skal tas i bruk for å redusere antall innsatte i fengslene. Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant både innsatte og ansatte, og at alle innsatte så raskt som mulig skal gjennomføre straffen i enerom. Pr. 20 mars delte 147 innsatte rom med en eller flere andre innsatte. I dag er dette tallet redusert til 0, da alle innsatte nå har enerom.

Fremskutt løslatelse betyr at domfelte løslates noe før den tiden de ellers ville ha blitt løslatt. Ved fremskutt løslatelse skjer løslatelsen 10, 20 eller 30 dager tidligere enn den ellers ville ha skjedd, avhengig av dommens lengde.

Fremskutt løslatelse kan gis for alle typer innsatte, men kun dersom det anses som sikkerhetsmessig tilrådelig å løslate den innsatte. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er rapportert inn følgende tall på fremskutt løslatelse fra fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå:

Region Fremskutt løslatelse t.o.m. 07.04.20
Region øst 128
Region vest   25
Region sørvest    51
Region nord   44
Region sør   12
SUM 260

På landsbasis er det i tillegg gitt fremskutt løslatelse for 50 straffegjennomføringer i regi av friomsorgskontorene. Dette er blant annet domfelte med samfunnsstraff eller som gjennomfører straff i behandlingsinstitusjon.

Det er også besluttet å stanse innkalling og mottak av innsatte til fengsler med lavt sikkerhetsnivå. Domfelte som allerede er innkalt til slik soning, gis beskjed om at de ikke skal møte.

Les mer om kriminalomsorgens tiltak mot koronasmitte her:

https://www.kriminalomsorgen.no/forsterket-korona-beredskap-i-kriminalomsorgen.6293259-237613.html

Les mer om hvordan kriminalomsorgen arbeider med å aktivisere de innsatte her:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/kriminalomsorgen-ansattes-kreativitet-gir-innsatte-aktivitet?publisherId=17847130&releaseId=17882789

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Å løslatte innsatte litt tidligere er ett av kriminalomsorgens tiltak for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Å løslatte innsatte litt tidligere er ett av kriminalomsorgens tiltak for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene. FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Last ned bilde

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye