Olav Thon Eiendomsselskap

En god avslutning på 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap

Del
Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et resultat før skatter i 4. kvartal på 968 millioner kroner.
Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese

Etter et godt 4. kvartal oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skatter på 2,3 milliarder i 2019, hvorav ca. 400 millioner kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og selskapets renteavtaler.

– Vi er fornøyd med å kunne presentere resultatvekst før verdiendringer også i 2019 - på tross av høyere rentekostnader og økte vedlikeholdskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Resultatet før skatter og verdiendringer i 2019 økte med 3 % til på 1,9 milliarder kroner.

Øker utbytte
Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2019 med 5,00 kroner per aksje, en økning fra 4,40 kroner for 2018. Forslaget er i tråd med selskapets justerte utbyttepolitikk fra 2019 som sier at aksjonærene vil motta en noe høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

Næringseiendom og boligutleie
Sentrale næringseiendommer utgjør nå rundt 25 % av konsernets eiendomsverdier, og består både av kontor- og handelseiendommer og boliger for utleie. De siste årene har selskapet bygget opp en portefølje av utleieboliger, og ved årsskiftet hadde konsernet rundt 400 utleieboliger i Oslo-området med en markedsverdi på ca. 2,1 milliarder kroner.

Økt butikkomsetning og økte besøkstall for kjøpesenter
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør, og har i dag 77 kjøpesentre hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 15,3 milliarder kroner. Årsomsetningen for 2019 var 50,2 milliarder kroner, en økning med 2,5 % fra 2018. Besøkstallene ved de norske sentrene økte med ca. 2,8 % i 2019 målt mot fjoråret.

– Vi er godt i gang med å modernisere våre kjøpesentre for å møte nye forbrukertrender og konkurranse fra netthandel og andre aktører. Vi fornyer og pusser opp sentrene, blant annet for å kombinere fysisk og digital handel. Eksempelvis har vi åpnet hentepunkt for post og netthandel på Sandvika Storsenter, og vurderer dette på flere sentre. I tillegg utvides vare- og tjenestetilbudet på sentrene både med nye opplevelsestilbud og en enda mer variert butikkmiks med en økende andel av spisesteder og servicetjenester, sier Sperre.

Investeringer og eiendomsprosjekter
I 4. kvartal var konsernets investeringer kun 192 millioner kroner, og samlede investeringer i 2019 var 548 millioner kroner.

Etter at flere større eiendomsprosjekter ble ferdigstilt høsten 2018, var investeringene i eiendomsprosjekter under oppføring lavere enn i foregående år. En rekke mindre prosjekter ble gjennomført i 2019, og flere av konsernets kjøpesentre ble modernisert og oppgradert. I tillegg oppføres det et boligbygg med 46 utleieboliger i Oslo sentrum.

– Vi har en portefølje av eiendomsprosjekter under bearbeidelse, og håper å kunne sette spaden i jorden for flere prosjekter med tyngdepunkt innenfor byutvikling og boligbygging de nærmeste årene, sier Sperre.

Fremtidsutsikter
– Med en positiv utvikling i norsk økonomi, et lavt rentenivå og høy etterspørsel etter nærings- og boligeiendommer som investeringseiendommer er vi optimistiske med tanke på 2020. På tross av svak lønnsomhet i deler av varehandelen, styrkes kjøpesentrene som sentrale møteplasser for opplevelser og handel, og vi ser derfor lyst på fremtiden, sier Arne B. Sperre.

Les rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat for 2019 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom