Samferdselsdepartementet

Utvalg skal se på inntektsgrunnlaget i bomringer i framtiden

Del
- Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utvalgets hovedoppgave vil være å gi anslag for hvordan inntektene i bomringene blir påvirket av endringene i bilpark og bilbruk fram mot 2030. Føringene i regjeringspartienes bompengeavtale og gjeldende nullvekstmål blir basen for arbeidet. Utvalget skal se nærmere på bompengefinansierte bypakker som Stortinget har godkjent.

Med bakgrunn i dette skal utvalget 

  • Lage framskrivninger av bilparken og bilbruken. På grunn av usikkerhet i flere faktorer, som teknologisk utvikling bør det lages alternative framskrivninger. Utvalget må vurdere hvilken framskrivning de mener er mest realistisk.
  • Basert på framskrivningene skal utvalget vurdere hvordan inntektene i de største byområdene kan bli påvirket av endret sammensetting av bilparken – både personbiler og tyngre kjøretøy.
  • Vurdere hvordan demografi, reisevaner, teknologi og nye forretningsmodeller kan påvirke inntektsnivået i byområdene.
  • Særlig se på hvordan endringene i bilparken vil påvirke inntektene i de fire største byområdene (Oslo/Akershus, Bergen, Stavanger og Trondheim). De øvrige byområdene som i dag har belønningsmidler fra staten må også analyseres.
  • Skissere hvordan en endret bompengepolitikk eventuelt kan endre inntektsbildet i bomringene og hvordan endringer i bilpark og bilbruk i byene kan påvirke strekningsvise bomprosjekt i tilknytning til byene (randsonen).

 Utvalget består av fem personer:

  • Annegrete Bruvoll, partner, Menon Economics. Leder
  • Øivind Hauge Støle, seksjonssjef for plan og transport, Bergen kommune
  • Astrid Lilliestråle, markedssjef transport, Enova
  • Sahar Babri, forsker, Sintef
  • Svein Bråthen, professor, Høgskolen i Molde

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Regjeringen vil sikre god og miljøvennlig transport langs kysten21.5.2024 15:13:43 CEST | Pressemelding

– Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et best mulig tilbud også i fremtiden. Derfor setter vi denne våren i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten. Samtidig vil vi gjennomføre en åpen høring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Revidert nasjonalbudsjett 2024: Omdisponerer 1,45 milliardar kroner til drift, vedlikehald og fornying av jernbanen14.5.2024 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Både framdrift og føresetnader i nokre av Bane NORs utbyggingsprosjekt har blitt endra. Derfor legg dei i år opp til å omdisponere investeringsmidlar til drift, vedlikehald og fornying av dagens jernbane. Å ta godt vare på infrastrukturen vi har, er heilt avgjerande for å redusere talet på innstillingar og forseinkingar i togtrafikken. Punktlege tog er viktig for folks tillit til jernbanen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye