OBOS

Tre nye vannkraftverk i Sogn og Fjordane

Del
Nå er Anga, Eldao og Svardøla vannkraftverk i drift, til sammen produserer kraftverkene nok til å dekke strømforbruket til 8200 leiligheter.

Med åpningen av de tre siste vannkraftverkene har OBOS nå seks vannkraftverk i drift i Sogn og Fjordane, fem til er under bygging i samme fylke. Kraftverkene ligger i Førde og Luster kommune, og er viktige for OBOS’ målsetning om å bli selvforsynte med egenprodusert, fornybar strøm i 2021.

– Vårt mål er å produsere 650 GWh med fornybar strøm fra egne småskala vannkraftverk. Dette tilsvarer forbruket til 65 000 OBOS-leiligheter eller 69 900 runder rundt jorda i en elbil for å sette det i perspektiv. Med åpningen av disse tre kraftverkene har vi i dag 10 kraftverk i drift og flere er planlagt eller under bygging, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi.

Lange tradisjoner

Sogn og Fjordane er med sine bratte fjell og vestlandske værforhold et fylke med lange tradisjoner innen vannkraft. I dag er fylket et av tre i Norge med størst andel utbygde vannkraftverk. Vannkraft har i seg selv lange røtter i Norge og har helt siden 1200-tallet vært med på å drive møllekverner rundt omkring. Dette ser vi fortsatt spor av ved blant annet Eldao kraftverk.

– Grunneieren kan her fortelle om Eldao som tidligere ble brukt til å drive møller i området. En av møllene var i bruk helt frem til 1945, men er dessverre så ødelagt at den har mistet sin historiske verdi. Tidligere ble området rundt elven brukt til korndyrking i tillegg til å romme flere setre der kuer ble melket og ost ystet, forteller Asheim.

Omtanke for området

Lokale forhold er viktig når OBOS bygger vannkraftverk og fokuset er alltid å gjøre så lite inngrep i naturen som mulig.

– Vi låner litt av vannet i elven, dette sendes gjennom en turbin som produserer strøm, før vannet til slutt slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på lokal natur og dyreliv, sier Asheim. 

Et kjennetegn ved vannkraftverkene OBOS bygger er ønsket om å samarbeide mest mulig lokalt. I stor grad blir det benyttet lokale entreprenører, og grunneierne tar seg av den daglige driften av vannkraftverket. Dette gjør at mye av verdiskapningen skjer lokalt. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS er en av Nordens største boligbyggere med over en halv million medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I 2022 solgte OBOS 2 622 boliger og hadde ved utgangen av året 6 992 boliger under bygging.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye