Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Statnett SF får konsesjon til å bygge 420 kV kabler i tunell mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner

Del
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon til å bygge en om lag 6,4 km lang tunell for å drive et 420 kV kabelanlegg mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo.

Ny tunell skal bygges i fjell og uttak av masser skal gjøres på Ulven og via et tverrslag ved Rektorhaugen på Ullevål. Tillatelsene er gitt med krav om tiltak for å begrense støy og støv i anleggsperioden. Samlet byggetid for hele prosjektet er beregnet til ca. fire år, hvorav bygging av tunellen forventes pågå i drøyt to år.

Begrunnelsen er at de eksisterende 300 kV-kablene mellom Sogn og Ulven er gamle og i dårlig teknisk stand. Kabelforbindelsen er viktig for forsyningssikkerheten i Oslo og Bærum. NVE mener derfor det er behov for å fornye kablene.

Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og notatet «Bakgrunn for vedtak av i dag og kart som viser tiltaket er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger.

Kontakter

Seksjonssjef: Lisa Vedeld Hammer, 22 95 90 33
Rådgiver: Simen Sørlie, 22 95 91 91

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye