Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Gi bekken plass!

Del
Bekkelukking som gikk tett i Brumunddal ved kraftig nedbør. Dronefoto: NVE.
Bekkelukking som gikk tett i Brumunddal ved kraftig nedbør. Dronefoto: NVE.

Av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE

Natt til 13. august førte kraftig regn til at bekker i åssidene over Brumunddal fylte seg opp. Vannet fulgte bekkeleiet ned til bebyggelsen, hvor bekkene er lagt i rør for å gjøre plass til hus. Innløpene til rørene ble raskt tettet igjen av steiner, røtter og annet rask som vannet fraktet med seg. Flomvannet fant dermed nye veier - gjennom hager, oppkjørsler og hus. 

Lukkede bekker er ikke unikt for Brumunddal i Ringsaker kommune. Bekker har gjennom mange tiår blitt lagt i rør i kommuner rundt om i hele landet, fordi utbygging av boliger og industri har blitt prioritert på bekostning av vassdragene.

Utfordringen med bekkelukkinger er todelt. For det første må dimensjonen på rørene være stor nok til å håndtere mulige vannmengder. Dette er spesielt vanskelig å forutse i et klima i endring. 

For det andre er inntaket til rørene særlig utsatt for gjentetting av steiner og liknende ved store flomhendelser. Bekkeinntak må derfor jevnlig vedlikeholdes og bør holdes under oppsyn ved kraftige regnbyger. Dette krever god og oppdatert beredskap av kommunene, og kan være en krevende utfordring i praksis.

Kraftige, lokale regnbyger som den som rammet Brumunddal, vil øke i antall og intensitet i årene fremover. Da er vi avhengige av å ha velfungerende bekker som trygt kan frakte vannet vekk.

Derfor bør bekker i størst mulig grad holdes åpne. Gjenåpning av lukkede bekker er et viktig klimatilpasningstiltak. Ved gjenåpning er det viktig å gi bekken god plass, slik at vassdragets naturlige bufferevne gjenvinnes. Likeledes er det viktig å ikke legge ny bebyggelse for tett inn til bekker og elver, slik at vi bygger oss inn i nye flomproblemer. Her har kommunene et viktig ansvar.

Gevinsten av åpne og frie bekker kommer ikke bare i form av økt sikkerhet mot flom, men også som flotte grøntarealer til glede for lokalmiljøet.

En bekk kan virke ufarlig der den sakte sildrer nedover åssiden en sommerdag. Men la deg ikke lure - den ellers så sindige bekken kan ved kraftig nedbør få styrke til å flytte hus og vaske bort veier. Oppfordringen fra NVE til kommunene er derfor klar: Gi bekken plass!

Kontakter

NVE pressetelefon: 489 97 667

Bilder

Bekkelukking som gikk tett i Brumunddal ved kraftig nedbør. Dronefoto: NVE.
Bekkelukking som gikk tett i Brumunddal ved kraftig nedbør. Dronefoto: NVE.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom