Olav Thon Eiendomsselskap

Resultat for 1. halvår 2019

Del
Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 1. halvår. Resultatet før skatter og verdiendringer økte med 6 % til 996 millioner kroner - sammenlignet med fjoråret.
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre

Resultat før skatter beløp seg til 628 millioner, mot 1,476 millioner i 1. halvår 2018. Forskjellen fra i fjor forklares av at det i år var en verdinedgang på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler på 368 millioner kroner, mens det i 2018 var en verdiøkning på 535 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med det operative resultatet i konsernet, og resultatet før verdiendringer i 1. halvår er det høyeste noensinne. Solid vekst i leieinntektene og moderat økning av finanskostnadene bidrar til dette, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre. 

– Betydelig fall i den langsiktige renten reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler, mens verdien av konsernets eiendomsportefølje ble noe redusert som følge av usikkerhet knyttet til handelseiendommer. Verdiendringene påvirker ikke konsernets kontantstrøm, som i første halvår økte med 7 % fra samme periode i fjor, sier Sperre.

Omsetningsvekst i Norges ledende kjøpesenterselskap
Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 80 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er solid og i kjøpesenterporteføljen inngår blant andre 7 av landets 9 største kjøpesentre i 2019.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22,6 milliarder, en økning fra 22,1 milliarder ved de samme sentrene i 2018. Kjøpesentrenes besøkstall hadde også en økende tendens.

Næringseiendommer i Oslo
Sentrale næringseiendommer i Oslo består av både kontoreiendommer og boliger for utleie, og utgjør rundt 25 % av konsernets eiendomsportefølje. Etterspørselen etter eiendommer i dette eiendomssegmentet er høy, og verdiene i dette segmentet ble oppjustert i 1. halvår.

Fremtidsutsikter
– Norsk økonomi utvikler seg godt, og renten økes i moderat tempo. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelse. Sentrene viser vekst i både i butikkomsetning og i besøkstall. I kontormarkedet i Oslo-området faller ledigheten og leieprisene viser en positiv utvikling. Totalt sett mener vi at forholdene ligger til rette for at konsernet skal kunne presentere gode operative resultater også i tiden fremover, sier Sperre.

LES HELE RAPPORTEN HER 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
STOROTUNET: Utviklingsprosjektet i Vitaminveien i Oslo består av bl.a. Thon Hotel Storo, utleieleiligheter, næringseiendom og Norges største kinosenter, ODEON Oslo. Foto: Kristoffer Myhre
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom