Riksrevisjonen

Utenriksdepartementet og Norad vet ikke nok om resultater av bistandsmidler til utdanning

Del
Støtte til utdanning har økt til rundt ti prosent av norsk bistand, men det er ikke nok relevant og pålitelig informasjon om resultatene. – Tilfeller av misvisende rapportering om resultater og lite informasjon om prosjektenes utfordringer kan gi Stortinget dårligere grunnlag for beslutninger om bistanden, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Bistandsmidler til utdanning er de siste årene doblet til over 3,5 milliarder kroner per år. Riksrevisjonen har undersøkt om det er god nok informasjon om resultater. Foto: Riksrevisjonen
Bistandsmidler til utdanning er de siste årene doblet til over 3,5 milliarder kroner per år. Riksrevisjonen har undersøkt om det er god nok informasjon om resultater. Foto: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen overleverte Stortinget 7. mai en undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning.

Utenriksdepartementet og Norad gjør ikke nok for å sikre pålitelig og relevant informasjon om resultater. Bistandsforvaltningen gjør sjelden grundige vurderinger av prosjektenes måloppnåelse og av om rapporteringen fra de som mottar støtte er pålitelig. Svak rapportering om resultater ser ut til å bety lite i vurdering av videre støtte. Svakhetene gjelder særlig støtte gjennom multilaterale organisasjoner.

– For eksempel er utdanningsfondet REACH gitt 110 millioner kroner via Verdensbanken, uten at noen vet hva det har ført til. Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke fulgte Norads råd om å avtale hvordan resultater skulle måles, sier Foss.

– Barn med nedsatt funksjonsevne er en viktig målgruppe for norsk bistand, men få prosjekter kan rapportere om antall barn som har fått slik støtte. Det er kritikkverdig at en politisk vedtatt prioritering ikke er fulgt opp bedre, framholder Foss.

Undersøkelsen viser at bistandsforvaltningen er blitt bedre til å planlegge bilaterale utdanningsprosjekter. Alle de undersøkte bilaterale prosjektene har et resultatrammeverk som viser hva som skal oppnås, og tildelingen av støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner er blitt mer systematisk og etterprøvbar.

Riksrevisjonen påpeker at det er gitt betydelig norsk støtte gjennom den multilaterale organisasjonen Unicef uten at vurderingene som ligger til grunn for støtten er samlet og systematisk dokumentert. I 2017 utgjorde bistand til utdanning 3,6 milliarder kroner, og over 900 millioner kroner av dette var støtte til Unicef.

I en internasjonal sammenligning av åpenhet om bistand er Norge på 35. plass av totalt 45 aktører. Utenriksdepartementet og Norad offentliggjør ikke all sentral prosjektdokumentasjon, og det som publiseres, er ikke samlet på ett sted.

– Også Stortinget har fått unyansert og dels misvisende informasjon om resultater, og utfordringer omtales nesten ikke. Det kan gi et dårlig grunnlag for beslutninger. Utenriksdepartementet bør etterstrebe å gi Stortinget en mer balansert og etterprøvbar rapportering, sier riksrevisor Foss.

Les hele undersøkelsen her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bistandsmidler til utdanning er de siste årene doblet til over 3,5 milliarder kroner per år. Riksrevisjonen har undersøkt om det er god nok informasjon om resultater. Foto: Riksrevisjonen
Bistandsmidler til utdanning er de siste årene doblet til over 3,5 milliarder kroner per år. Riksrevisjonen har undersøkt om det er god nok informasjon om resultater. Foto: Riksrevisjonen
Last ned bilde
Jenteklasse i Nepal, der betydelig flere nå begynner på skolen. Foto: Riksrevisjonen
Jenteklasse i Nepal, der betydelig flere nå begynner på skolen. Foto: Riksrevisjonen
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye