SINTEFSINTEFSINTEF

Hva er et nullutslippsområde?

Del
Ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) har forskerne utviklet en definisjon på hva et nullutslippsområde er.
Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet i ZENs pilotprosjekt Zero Village Bergen. Ill.: Snøhetta
Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet i ZENs pilotprosjekt Zero Village Bergen. Ill.: Snøhetta

Med klimaavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere karbonutslippene fram mot 2030. I fremtidens byer må utslipp av klimagasser ned, og derfor er utviklingen av nullutslippsområder helt sentralt. Det er nettopp dette FME ZEN jobber med.

Tar utgangspunkt i nabolaget

Den nylig publiserte rapporten Nullutslippsområder i smarte byer: Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier  tar utgangspunkt i nabolaget som et nullutslippsområde.

Et slikt område beskrives som følger: "Et nullutslippsområde har som målsetning å redusere sine direkte og indirekte utslipp av klimagassutslipp mot null innenfor sin analyseperiode, i tråd med et valgt ambisjonsnivå med hensyn til hvilke livsløpsmoduler og bygnings- og infrastrukturelementer som inkluderes."

– Rapporten er skrevet i samarbeid med over 50 fageksperter og forskere, og vi håper at den vil bli tatt i bruk av planleggere, utbyggere og brukere av nullutslippsområder, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

Forskerne foreslår syv kategorier et slikt område bør ha fokus på:

  • klimagassutslipp
  • energi
  • effekt
  • mobilitet
  • økonomi
  • stedskvaliteter
  • innovasjon

Hver kategori kommer med en rekke vurderingskriterier og nøkkelindikatorer som skal sørge for at området oppnår ZEN-visjonen: Å utvikle bærekraftige områder med nullutslipp av klimagasser over sitt livsløp.

Nå i første omgang blir kriteriene og indikatorene testet i senterets pilotområder. Resultatene skal samles, måles og rapporteres av ZENs partnere og andre relevante aktører. Senterets ambisjon er å kunne lære av det som skjer i pilotområdene og videreføre erfaringer til andre prosjekter.

Les rapporten her


FAKTA om FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet i ZENs pilotprosjekt Zero Village Bergen. Ill.: Snøhetta
Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet i ZENs pilotprosjekt Zero Village Bergen. Ill.: Snøhetta
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

Dette er SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. NTNU sin visjon er: Kunnskap for en bedre verden.

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye