Olav Thon Eiendomsselskap

En god avslutning på 2018 for Olav Thon Eiendomsselskap

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god avslutning på 2018 og resultatet før skatter i 4. kvartal ble 654 millioner kroner.
NYÅPNINGER: I 2018 ble flere av de største sentrene fornyet og videreutviklet. Bildet viser Lagunen Storsenter utenfor Bergen.
NYÅPNINGER: I 2018 ble flere av de største sentrene fornyet og videreutviklet. Bildet viser Lagunen Storsenter utenfor Bergen.

Foreløpig resultat før skatter for hele 2018 ble 2,9 milliarder kroner, hvorav ca. 1 milliard kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og inngåtte fastrenteavtaler. I 2018 ble resultatet før skatter og verdiendringene på 1,9 milliarder kroner, en økning på 6 % fra foregående år.

– Vi er godt fornøyd med å presentere et solid resultat også i 2018, på tross av at markedssituasjonen for vårt største eiendomssegment kjøpesenter ble svekket. Omsetningsveksten i kjøpesentrene som eies av konsernet var ca. 2 % på sammenlignbart areal, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Dobler utbytte
Styret har valgt å foreslå et utbytte for 2018 med 4,40 kroner per aksje, mot 2,20 kroner for 2017. Selskapet vil innenfor rammen av en forsiktig utbyttepolitikk i tiden fremover ha en ambisjon om å gi aksjonærene et noe høyere utbytte enn tidligere. 

Omsetningsvekst for kjøpesenter
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og hadde ved årsskiftet 88 kjøpesentre i porteføljen, hvorav 22 forvaltes for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 15,9 milliarder kroner, mens omsetningen i hele 2018 økte til 51,7 milliarder kroner.

For å møte konkurranse fra netthandel og nye forbrukertrender, ble kjøpesentrene videreutviklet i 2018 både ved hjelp av ny teknologi og ved å fornye og utvide flere av de største sentrene. I 4. kvartal holdt flere av sentrene nyåpninger, og vare- og tjenestetilbudene ble betydelig utvidet.

– Ved å utvide våre kjøpesentre med kinosentrene og spisesteder i tillegg til nye og spennende butikker, ønsker vi å styrke sentrenes posisjon som sentrale møteplasser for opplevelser og handel, sier Sperre.

Sentrale næringseiendommer i Oslo-området
Olav Thon Eiendomsselskap opererer innenfor flere eiendomssegmenter. I 2018 ble de første delene av byutviklingsprosjektet Storotunet i Oslo ferdigstilt. De tre første byggetrinnene bestod av 65 utleieboliger, konferansehotellet Thon Hotel Storo, samt næringslokalene til Norges største kinosenter, ODEON Oslo, XXL og flere nye spisesteder ble åpnet.

Leieinntektsnivå
Årlig leieinntektsnivå var 3.100 millioner kroner hvorav 79 % kom fra kjøpesentereiendom og 21 % fra øvrig næringseiendom. Ledigheten i eiendomsporteføljen ble i 2018 redusert til 2,5 %.

Investeringer
Konsernets netto investeringer i 4. kvartal var 398 millioner kroner. Totale investeringer i 2018 var 1.305 millioner kroner.

Fremtidsutsikter
– Det forventes en god vekst i norsk økonomi fremover. I kontormarkedet i Oslo-området faller ledigheten, og leieprisene viser en positiv utvikling. Forskjellen mellom de ulike kjøpesentrene synes å være noe økende, og vi har videreutviklet kjøpesenterporteføljen for å møte konkurransen fra netthandel og nye forbrukertrender. Alt i alt mener vi at det er grunn til å være optimistiske med tanke på 2019, sier Arne B. Sperre. 

Les kvartalsrapport for Q4 2018 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NYÅPNINGER: I 2018 ble flere av de største sentrene fornyet og videreutviklet. Bildet viser Lagunen Storsenter utenfor Bergen.
NYÅPNINGER: I 2018 ble flere av de største sentrene fornyet og videreutviklet. Bildet viser Lagunen Storsenter utenfor Bergen.
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom