Innovasjon Norge

3 millioner til nasjonal konkurranse for å løfte Norge som kulturdestinasjon

Del
Regjeringen bevilger 3 millioner til en nasjonal konkurranse som skal løfte frem kunst og kultur i det internasjonale profileringsarbeidet av Norge som reisemål. Innovasjon Norge har fått oppdraget, som er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. Vi åpner opp for søknader fredag 20. april.
Kulturminister Trine Skei Grande og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. Foto: Innovasjon Norge.
Kulturminister Trine Skei Grande og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. Foto: Innovasjon Norge.

-Vi er gode på å profilere Norge som naturdestinasjon. Det skal vi selvsagt fortsette med, men vi må bli flinkere til å fortelle om de mange andre grunnene til å besøke Norge, i tillegg til fjord, fjell og nordlys, sier kulturminister Trine Skei Grande. 

I dag lanserer hun og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, konkurransen på tre millioner kroner som skal bidra til internasjonal profilering av Norge som kunst- og kulturdestinasjon. 

-Norge har mye å tilby den kulturinteresserte turisten, men i dag er deler av det brede og mangfoldige kulturtilbudet bortgjemte skatter. Vi ønsker å mobilisere sektoren selv til å fortelle historiene om Norge som kulturdestinasjon. Derfor har vi gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utlyse en nasjonal konkurranse, sier Skei Grande. 

-Gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål
Innovasjon Norge er svært fornøyde med oppdraget, og har selv fremhevet viktigheten av kunst og kultur i sin nye retning for reiselivet.

-Oppdraget markerer starten på et tettere samarbeid mellom kulturell og kreativ næring og reiselivet. Sammen skal vi gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål, og på den måten styrke næringsgrunnlaget for alle næringene, sier Holm.

En del av større satsing på kultur og reiseliv
Midlene lyses ut 20. april gjennom Innovasjon Norge. Aktuelle søkere er bedrifter fra kulturell og kreativ næring, og det er en fordel om prosjektene gjøres i samarbeid med reiselivsnæringen, kunst- og kulturinstitusjoner.

Oppdraget springer ut fra innspill fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring og er et av flere iverksatte tiltak for å styrke samarbeidet mellom kultur og reiseliv. Som en oppfølging av Reiselivsmeldingen som ble lagt frem i fjor er det satt ned et samarbeidsråd, med representanter fra kultur og reiselivssektoren, som skal bidra med innspill til hvordan sektorene gjensidig kan styrke hverandre. I tillegg skal Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet utarbeide en strategi for kulturturisme.

Kontaktperson:
Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge, +47 909 37 763, Margit.Klingen.Daams@innovasjonnorge.no

Fakta:
-Midlene lyses ut 20.april, gjennom Innovasjon Norge. Videre informasjon og søknadsskjema på oppdateres på www.innovasjonnorge.no

-Vinnerprosjektene velges ut av et ekspertpanel, hvor kunstfaglig kompetanse er sentralt.

-Prosjektene vil være del av Norges representasjon som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019.

-Bedriftene vil få midler til gjennomføring av prosjekter hvor formålet er å profilere Norge ved hjelp av kulturell og kreativ kompetanse, og midlene kan gå til utvikling av materiell som bilder, film, tekst, musikk og lignende, samt noe til formidlingsarbeid.

Kontakter

Bilder

Kulturminister Trine Skei Grande og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. Foto: Innovasjon Norge.
Kulturminister Trine Skei Grande og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. Foto: Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom