Norsk elbilforening

Elbilbarometeret 2018: Nordmenn er klar for elbilskiftet – resten av Norden henger etter

Del
Det er grunn til å vente en sterk økning i elbilsalget også i 2018. Ifølge beregninger fra en fersk befolkningsundersøkelse er potensialet at hele 45 prosent av nybilsalget i 2018 er elbil hvis bilprodusentene er i stand til å møte etterspørselen. Elbilbarometeret 2018 er gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning.
Salg av nye elbiler i 2017 og estimert elbiletterspørsel i 2018 basert på tall fra Elbilbarometeret 2018. Kilde: Norsk elbilforening
Salg av nye elbiler i 2017 og estimert elbiletterspørsel i 2018 basert på tall fra Elbilbarometeret 2018. Kilde: Norsk elbilforening
 • Allerede i løpet av 2018 kan 45 prosent* av nybilsalget i Norge være elbiler, viser ny undersøkelse.
 • Nesten halvparten av nordmennene sier de ikke tror på politikernes elbilløfter.
 • Resten av Norden henger langt etter Norge og Island i elbil-utvikling.
 • Positive politiske insentiver er avgjørende for et grønt skifte i personbiltrafikken.

 – Norske forbrukere er klare for elbilskiftet. Nå er det opp til politikerne og industrien å bidra med sitt, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Ifølge beregningene basert på undersøkelsen kan det innen utgangen av 2020 kjøre 400.000 elbiler på norske veier.   

I rute mot 2025

Norge er i så fall i rute til å nå målet om at alle nye biler er nullutslipp i 2025, dersom man ser på etterspørselen blant norske forbrukere. I 2017 var markedsandelen for elbil i Norge 21 prosent, og nærmere 150.000 elbiler var registrert i Norge ved årsskiftet. De nye tallene er høyere enn Norsk elbilforening tidligere har antatt. Men, en slik utvikling kommer ikke av seg selv:  

- Per i dag er det lange ventelister på en rekke elbilmodeller. Etterspørselen vi vil se kommer til å være større enn hva bilprodusentene er i stand til å levere på kort sikt. Det blir en utfordring. I tillegg trenger vi en storstilt utbygging av ladestasjoner, for å dekke behovet til alle de nye elbilene, som politikerne sterkt oppfordrer folk å bytte til, sier Christina Bu.

Halvparten mangler tillit til politikerne 

Resultatene i Elbilbarometeret viser at norske politikere har skapt en usikkerhet rundt langsiktigheten i elbilpolitikken. Selv om nordmenn er klar for elbilskiftet, har nesten halvparten (44 %) ikke tro på at politikerne vil gjøre det som er nødvendig for å nå 2025-målet om at alle nye biler skal være nullutslipp.  

– Elbilbarometeret viser at det norske folk er modne for å ta i bruk ny utslippsfri teknologi. Nå må politikerne tilrettelegge for at alle de nye elbilene får strøm både hjemme og hurtiglading underveis i hele landet. Det innebærer blant annet minst 1000 nye hurtigladere i året og en storstilt tilrettelegging for hjemmelading i fellesgarasjer. Vi etterlyser en plan for hvordan myndighetene skal tilrettelegge for et stort løft i utbygging av ladeinfrastruktur. Det skjer ikke av seg selv, sier Christina Bu.

De andre nordiske landene henger etter 

Tilsvarende spørsmål i de andre nordiske landene viser at Norge fortsatt ligger langt foran. Anslått elbilsalg for 2018 i Norge, er høyere enn alle de andre nordiske landene til sammen. 

– Det norske elbilmarkedet har vært gjennom en tidlig modningsprosess på grunn av langsiktig elbilpolitikk. De nordiske landene må få på plass en god elbilpolitikk dersom de skal ta opp konkurransen med Norge. Island, og til en viss grad Sverige, er på god vei. Finland henger langt etter, mens Danmark dessverre har gått i motsatt retning og gjort elbilene mindre konkurransedyktige. Det viser også resultatene fra Elbilbarometeret helt tydelig, sier Christina Bu. 

Barrierene varierer mellom de nordiske landene

De viktigste barrierene for at ikke flere vurderer elbil er rekkevidde, manglende ladeinfrastruktur, pris og usikkerhet knyttet til levetiden på elbilbatterier. Mens lading og rekkevidde er de største barrierene i Norge, er pris det som uten sammenligning er det som bremser elbilutviklingen i de fire andre nordiske landene.

– Dette viser med all tydelighet at økonomiske insentiver som for eksempel avgiftsreduksjon, lavere moms, gratis parkering og bompassering, er helt avgjørende for at folk skal velge elbil. Fortsatt kan ikke elbiler konkurrere med bensin- og dieselbiler på pris uten positiv politisk initiert diskriminering, sier Bu.

Når det gjelder lading, batterier og rekkevidde, mener Bu bekymringene langt på vei er forståelige.

– Noen bekymringer er reelle som at faktisk rekkevidde og dagens ladeinfrastruktur ikke dekker alle behov. Men levetiden på elbilbatteriene har vist seg å være overraskende god. Her kan vi bygge ned mange av barrierene med god folkeopplysning, sier Christina Bu.

Noen funn fra Elbilbarometeret 2018:

Norge:

 • 11 % av de spurte nordmennene vil kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil
 • 27 % av de som vil kjøpe elbil, vil gjøre det i løpet de neste 12 månedene
 • Det innebærer i så fall en anslått markedsandel for elbil på 45 % av nybilsalget i 2018
 • 21 % mener rekkevidde er den største barrieren mot kjøp av elbil
 • 19% av de spurte mener manglende lademuligheter (hjemme, på jobb eller andre steder) er den største barrieren
 • 6 % mener prisen – at elbil er for dyr i innkjøp – er den største barrieren
 • 44% tror ikke politikerne vil følge opp en offensiv elbilpolitikk fra mot 2025

Sverige:

 • 4% av de spurte svenskene vil kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil
 • 12 % av de som vil kjøpe elbil, vil gjøre det i løpet de neste 12 månedene
 • 14 % mener rekkevidde er den største barrieren mot kjøp av elbil
 • 21 % av de spurte mener manglende lademuligheter (hjemme, på jobb eller andre steder) er den største barrieren
 • 28 % mener prisen – at elbil er for dyr i innkjøp – er den største barrieren

Danmark:

 • 2 % av danskene vil kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil
 • 3 % av de som vil kjøpe elbil, vil gjøre det i løpet de neste 12 månedene
 • 13 % mener rekkevidde er den største barrieren mot kjøp av elbil
 • 22 % av de spurte mener manglende lademuligheter (hjemme, på jobb eller andre steder) er den største barrieren
 • 24 % mener prisen – at elbil er for dyr i innkjøp – er den største barrieren

Finland:

 • 1 % av finnene vil kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil
 • 17 % av de som vil kjøpe elbil, vil gjøre det i løpet de neste 12 månedene
 • 14 % mener rekkevidde er den største barrieren mot kjøp av elbil
 • 30 % av de spurte mener manglende lademuligheter (hjemme, på jobb eller andre steder) er den største barrieren
 • 31 % mener prisen – at elbil er for dyr i innkjøp – er den største barrieren

Island:

 • 8 % av de spurte islendingene vil kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil
 • 25 % av de som vil kjøpe elbil, vil gjøre det i løpet de neste 12 månedene
 • 20 % mener rekkevidde er den største barrieren mot kjøp av elbil
 • 22 % av de spurte mener manglende lademuligheter (hjemme, på jobb eller andre steder) er den største barrieren
 • 19 % mener prisen – at elbil er for dyr i innkjøp – er den største barrieren

Flere resultater og figurer på elbilbarometeret.no

* Markedsandel for elbil i Norge i 2018 er anslått basert på hvor mange som har oppgitt at de sannsynligvis vil kjøpe ny elbil de neste 12 månedene. Andelen elbilkjøpere (3 %) er deretter ganget opp med antall husholdninger i Norge (2.376.971) siden vi antar at bilkjøp i større grad følger husstand enn person. Da kommer vi fram til en etterspørsel på 71.078 elbiler for 2018 som tilsvarer 45% av totalt nybilsalg likt som i 2017 (158.650)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Salg av nye elbiler i 2017 og estimert elbiletterspørsel i 2018 basert på tall fra Elbilbarometeret 2018. Kilde: Norsk elbilforening
Salg av nye elbiler i 2017 og estimert elbiletterspørsel i 2018 basert på tall fra Elbilbarometeret 2018. Kilde: Norsk elbilforening
Last ned bilde

Om Norsk elbilforening

Norsk elbilforening
Norsk elbilforening
Møllergata 16
0179 Oslo

90 70 45 45 (kl. 9-15)https://elbil.no

Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister.

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon med formål å fremme elektrisk mobilitet med energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Følg pressemeldinger fra Norsk elbilforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk elbilforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk elbilforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye