Medietilsynet

Lokalradiolyttingen øker med 20 prosent

Del
Tall som Medietilsynet offentliggjør i dag, viser at lokalradioene har hatt en markant økning i antall lyttere det siste året. Samtidig faller den totale radiolyttingen, og NRK går mest tilbake.

Ifølge tallene som er utarbeidet av Kantar Media, har de fleste lokalradioene som er med i lyttermålingen hatt en stabil utvikling eller vekst det siste året. Samlet sett har veksten i daglige lokalradiolyttere vært på 20 prosent fra fjerde kvartal i 2016 til fjerde kvartal i 2017.


– Dette tyder på at det digitale radioskiftet har vært en medvirkende årsak til veksten i lokalradiolyttingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.


Vekst i fire av seks regioner
Fire av seks regioner har økt lokalradiolyttingen når lyttertall fra fjerde kvartal 2017 måles mot samme periode året før. I Nordland gikk lokalradiolyttingen opp fra 7,3 til 8,6 prosent. Trøndelag og Møre og Romsdal har en økning fra 12,6 til 14,4 prosent, mens i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har det vært en økning fra 9,9 til 15,3 prosent. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene har hatt en økning fra 13,9 til 14,4 prosent.


I Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus har lyttingen gått ned fra 14,9 til 8,9 prosent. Nedgangen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og NRJ ikke var med i målingen for fjerde kvartal og kun målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017. Også i Troms og Finnmark har det vært en nedgang fra 8,1 til 7,4 prosent i lokalradiolyttingen. I denne regionen ble de riksdekkende FM-signalene slukket så sent som 13. desember i fjor. Effekten FM-slukkingen kan ha hatt for lokalradiolyttingen i nord, vil dermed først bli synlig når lyttertall for første kvartal i 2018 er klare.


Nedgang i total radiolytting
Til tross for veksten for lokalradioene har det vært en nedgang i den totale radiolyttingen fra fjerde kvartal i 2016 til fjerde kvartal i 2017 i fem regioner. Troms og Finnmark er den eneste regionen som har flere radiolyttere i fjerde kvartal i 2017 enn på samme tid året før. I denne regionen økte den totale radiolyttingen fra 65,2 til 67,4 prosent i perioden.

NRK taper lyttere i alle regioner, mens P4-gruppen og Bauer Media stort sett har mer stabil oppslutning. De «tradisjonelle» nasjonale kanalene som Radio Norge, P4 og NRK-kanalene P1, P2 og P3 taper lyttere til nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media i alle de seks regionene. Blant nisjekanalene finner vi for eksempel P7 Klem, NRK P1+ og Radio Rock.
– At det digitale radioskiftet ville medføre et fall i radiolyttingen i 2017 kom ikke uventet. Det er også naturlig at NRK opplever det største fallet siden de slukket sine FM-sendinger først i de fleste regionene, sier Velsand.

Medietilsynet forventer at den totale radiolyttingen vil øke noe og stabilisere seg i løpet av 2018.
– Vi kommer til å følge utviklingen tett fremover for å se hvordan både lytterne og radiomarkedet tilpasser seg den nye radiovirkeligheten. Målet må være at det skal være rom for utvikling av både nasjonale og lokale radiokanaler. Det er viktig i et mangfolds- og ytringsfrihetsperspektiv, sier Velsand.

Fakta om lyttertall på regionalt nivå Q4 2017 mot Q4 2016
• Samlet vekst på 20 prosent i antall daglige lyttere for lokalradioene
• Flere lokalradioer har opplevd sterk vekst etter at de riksdekkende nasjonale kanalene slukket FM-sendingene. (Se Medietilsynets rapport for tall på enkeltkanaler)
• Radiolyttingen har økt i noen regioner og gått ned i andre:
 o Nordland har en økning fra 7,3 til 8,6 prosent
 o Trøndelag og Møre og Romsdal har en økning fra 12,6 til 14,4 prosent
 o Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har en økning fra 9,9 til 15,3 prosent
 o Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene har en økning fra 13,9 til 14,4 prosent
 o Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus har en nedgang fra 14,9 til 8,9 prosent*
 o Troms og Finnmark har en nedgang fra 8,1 til 7,4 prosent. I Troms og Finnmark ble de riksdekkende FM-signalene slukket 13. desember 2017
• Den totale radiolyttingen går tilbake i fem av seks regioner med økning kun i Troms og Finnmark (fra 65,2 til 67,4 prosent). Se Medietilsynets rapport for tall fra øvrige regioner
• NRK taper lyttere i alle regioner, mens P4-gruppen og Bauer Media stort sett har en stabil utvikling
• Færre lytter på de fem «tradisjonelle»** kanalene, mens nisjekanalene*** øker sin oppslutning


Kilde: Kantar Media, Statusrapport 2017 (Forbruker & Media)
* Nedgangen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og NRJ ikke var med i målingen i fjerde kvartal 2017. De er kun målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017.
** «Tradisjonelle» kanaler er NRK-kanalene P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge.
*** Nisjekanaler er de øvrige kanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media som for eksempel NRK P1+, P7 Klem og Radio Rock. Se Medietilsynets rapport for fullstendig kanaloversikt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye