Kulturdirektoratet

- Hele kulturfeltet tenker nytt og innovativt

Del
- Den første søknadsrunden for kulturell og kreativ næring viser et stort behov for å styrke støtteapparatet mellom utøvere, institusjoner og publikum. Det er flott å se at kulturfeltet i hele Norge evner å tenke nytt og innovativt rundt egen virksomhet, sier Kristin Danielsen, direktør for Norsk Kulturråd.
Bandet Pom Poko under festivalen Trondheim Calling i 2017. Foto: Thor Egil Leirtrø
Bandet Pom Poko under festivalen Trondheim Calling i 2017. Foto: Thor Egil Leirtrø

Målet med støtteordningene for kulturell og kreativ næring er å styrke næringsgrunnlaget for norske kunst- og kulturutøvere, både enkeltutøvere og institusjoner. Ordningene skal bidra til regional bransjeutvikling og til at det som skapes når et større publikum.

- Hovedinntrykket etter den første utlysningen er gjennomgående positiv, med mange solide og gjennomtenkte prosjekter som treffer godt på ordningens intensjon, sier Danielsen.

Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i kultursektoren og vil styrke kunstneres muligheter for økte egeninntekter. Derfor ble det bevilget 17,5 mill. kroner over statsbudsjettet for 2017 til de to støtteordningene innen kulturell og kreativ næring, næringsutvilingsordningen og den regionale bransjeutviklingsordningen 

Over 200 søkere

I den første utlysningen kom det inn 237 søknader. 62 av dem fikk tilsagn, 30 innen næringsutviklingsordningen og 32 på den regionale bransjeutviklingsordningen.

Det er søkt om prosjekter fra hele landet og bevilgningene er gitt til et bredt spekter av sjangre, blant andre samtidskunst, dokumentar- og kunstfilm, fotokunst, kunstbøker, musikk og musikkteater.

Teknologisk trend

- En klar tendens i søknadsbunken for næringsutvikling, er at alle kunstuttrykk ser muligheter innen teknologi. Det søkes om prosjekter innen digitalisering, nye distribusjons- og formidlingsløsninger, nye lanseringsplattformer, app-er og nettbutikker, forklarer Danielsen.

Kulturrådet ser også at enkelte kunstfelt ønsker å utvikle og utfordre næringskjeden i bransjen.

- Ved å bruke teknologi kan kunstneren selv drive næring og komme tettere på sitt publikum, for eksempel ved brukerstyrte nettbutikker, eller med integrerte betalings- og markedsløsninger, sier Kulturrådsdirektøren.

Stor interesse fra regionene

I fordelingen av støtteordningene for regional bransjeutvikling har hver region har fått tilsagn på drøye to mill., til sammen 10,1 mill. kroner. Noen av prosjektene er landsomfattende og er da fordelt med lik sum per region for de regionene som er med i prosjektet.

- Prosjektene i den regionale bransjeutviklingsordningen vitner om høy aktivitet i kulturnæringene over hele landet, sier Danielsen.

I søknadsbunken var det flere sterke prosjekter fra de regionale kompetansesentrene. En av dem, Sørnorsk kompetansesenter for musikk (SØRF) ble tildelt den største enkeltbevilgningen i runden, med en bevilgning på 1,5 mill. for to år.

Det er gitt bevilgninger til alle de seks store byene. I tillegg er det støttet regionale kulturnæringssprosjekter i Alta og Hammerfest, Ålesund, Halden, Steinkjer, Bodø og Mo i Rana, Lillehammer, Porsgrunn, Drammen og Fjaler. Alle kunstuttrykk er representert blant de som har fått tilslag.

- Det er gledelig å se at flere prosjekter jobber på tvers av kunstuttrykk og på tvers av regioner, understreker Kulturrådsdirektøren.

Kort om søknadsbehandlingen

Søknadene ble behandlet i ledermøte etter forslag fra Kulturavdelingen og vedtatt av direktør Kristin Danielsen. Seksjon for kreativ næring i Kulturavdelingen har stått for saksbehandlingen. Vurderingene er gjort med bistand fra de ulike kunstseksjonene i Kulturrådet, scenekunst, musikk, visuell kunst og litteratur.

Det er også innhentet ekspertvurderinger på fagfeltene mote, arkitektur, design, litteratur, animasjon og film. DOGA, NORLA og Norsk Filminstitutt har bistått i disse søknadene.

Tildelingslisten for næringsutvikling 

Tildelingsliten for regional bransjeutvikling

Kontaktpersoner

Seksjonsleder for kreativ næring, Bodil Børset, Tlf: 47283225, e-post: bodil.borset@kulturradet.no

Kommunikasjonsdirektør, Ingunn Eriksen, Tlf: 48137234, e-post: ingunn.eriksen@kulturradet.no

Bilder

Bandet Pom Poko under festivalen Trondheim Calling i 2017. Foto: Thor Egil Leirtrø
Bandet Pom Poko under festivalen Trondheim Calling i 2017. Foto: Thor Egil Leirtrø
Last ned bilde

Om Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet
Kulturdirektoratet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturdirektoratet.no

Følg pressemeldinger fra Kulturdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye