SINTEF

Forskere lager grønn løsning for Grenland

Del
Forslag til teknologiske løsninger som vil kutte CO2-utslipp betydelig i Grenland og fem andre europeiske industriregioner, skal nå utarbeides som ledd i nylig oppstartet felleseuropeisk forskningsprosjekt.
I dette storskala-laboratoriet ved SINTEF fanges CO2 fra forbrenningsgasser ved hjelp av kjemikalier. Nå skal norske og utenlandske forskere og industrifolk gjøre sitt for at nettopp CO2-håndtering skal bli en del av hverdagen i europeiske industriregioner. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
I dette storskala-laboratoriet ved SINTEF fanges CO2 fra forbrenningsgasser ved hjelp av kjemikalier. Nå skal norske og utenlandske forskere og industrifolk gjøre sitt for at nettopp CO2-håndtering skal bli en del av hverdagen i europeiske industriregioner. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Et internasjonalt partnerskap mellom forskning og industri har igangsatt et omfattende prosjekt som skal bidra til å forvandle seks europeiske industriregioner til økonomisk robuste lavutslippsområder innen 2025. 

31 partnere fra fem nasjoner deltar i det treårige forskningsprosjektet ALIGN-CCUS. Den norske delen av prosjektet har et budsjett på drøyt 46 millioner kroner. Her deltar SINTEF, NTNU, forskningsinstituttet Tel-Tek, Institutt for energiteknikk (IFE), Bellona, NORCEM/Heidelberg Cement, Teknologisenteret på Mongstad og Yara. 

Prosjektet skal bidra til rask og kostnadseffektiv leveranse av teknologi for storskala fangst og transport av CO2 pluss teknologi for både utnyttelse og lagring av den innfangede CO2'en – et fagfelt som samlet forkortes til CCUS på engelsk. 

CCUS-teknologi fanger karbondioksid fra store utslippskilder for permanent lagring dypt i undergrunnen eller til produksjon av nyttige produkter. Slik legger denne teknologien til rette for betydelige kutt i utslipp fra industri- og kraftsektoren. 

Realisering av slik teknologi anses som avgjørende når det gjelder å begrense den globale temperaturøkningen til under 2°C og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. 

ALIGN-CCUS-prosjektet vil ha spesielt fokus på bestemte regioner i fem europeiske land: Grenland i Norge, Nordrhein-Westfalen i Tyskland, Rotterdam i Nederland, Oltenia i Romania samt Teesside og Grangemouth i Storbritannia. Resultatene vil bli brukt til å utarbeide forslag til etablering av CCUS-teknologi i hver av regionene.

To tredeler av midlene til den norske delen av prosjektet kommer fra et europeisk forskningsfond som både EU-kommisjonen og Norge har skutt penger inn i. Den øvrige delen av prosjektrammen dekkes opp gjennom egeninnsats fra flere av deltakerne.

Kontaktperson:

Hanne Marie Kvamsdal, seniorforsker, SINTEF
Telefon: 930 59 222
Epost: Hanne.Kvamsdal@sintef.no   

Bilder

I dette storskala-laboratoriet ved SINTEF fanges CO2 fra forbrenningsgasser ved hjelp av kjemikalier. Nå skal norske og utenlandske forskere og industrifolk gjøre sitt for at nettopp CO2-håndtering skal bli en del av hverdagen i europeiske industriregioner. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
I dette storskala-laboratoriet ved SINTEF fanges CO2 fra forbrenningsgasser ved hjelp av kjemikalier. Nå skal norske og utenlandske forskere og industrifolk gjøre sitt for at nettopp CO2-håndtering skal bli en del av hverdagen i europeiske industriregioner. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Last ned bilde

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye