Innovasjon Norge

1,4 milliarder i støtte til næringslivet i Vestland

Del

Næringslivet i Vestland har mottatt 1,4 milliarder kroner i støtte fra Innovasjon Norge i 2020. Midlene skal bidra til utvikling, omstilling og flere lønnsomme arbeidsplasser.

En av bedriftene i Vestland fylke som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i år, er Sogn Aqua AS. Her fra det landbaserte kveite-anlegget i Ortnevik, hvor det planlegges utvidelse med strømproduksjon fra solen. Foto: Sogn Aqua
En av bedriftene i Vestland fylke som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i år, er Sogn Aqua AS. Her fra det landbaserte kveite-anlegget i Ortnevik, hvor det planlegges utvidelse med strømproduksjon fra solen. Foto: Sogn Aqua

Som følge av koronapandemien, har Innovasjon Norge til rådighet hele 14 milliarder til støtte til norsk næringsliv i 2020. Det er dobbelt så mye som i 2019. De utvidede rammer gjør at Innovasjon Norge kan gi støtte til flere prosjekter. 

Hittil i år har næringslivet i Vestland fylke mottatt 1,4 milliarder kroner, som fordeler seg på lån og tilskudd. 

– Bedriftene i Vestland har virkelig vist evne til omstilling og innovasjon, sier regiondirektør Nina Broch Mathisen.

– Vi ser at bedrifter innen eksempelvis marin sektor tar ny teknologi i bruk for mer effektiv og miljøvennlig produksjon, maritim sektor jobber med enda mer klimavennlige framdriftssystemer, og reiselivet har omstilt seg til et krevende nærmarked. Bedriftene utvikler nye og grønnere forretningsmodeller mot et internasjonalt marked, sier Mathisen.

En av bedriftene som har mottatt betydelig støtte i år, er Sogn Aqua, som den eneste i verden som driver med landbasert oppdrett av kveite. De har mottatt tilskudd for å utvikle et helt nytt oppdrettskonsept hvor de blant annet skal produsere egen solenergi tilstrekkelig til å dekke hele energibehovet. 

Stor innovasjonsevne 

På landsbasis er det så langt i år tildelt over 11 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at tildelingene ikke er en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt, men midler som går til utvikling av norsk næringsliv. 

– Vår oppgave er fortsatt å støtte prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier Haugli. 

Flere får støtte 

I tillegg til de utvidede rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det på landsbasis innvilget over 7700 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 4600 samme tid i fjor. 

– Vi ser en stor etterspørsel etter våre tjenester i alle deler av landet, og det har blitt gjort en kjempeinnsats ute i regionene for å få behandlet søknader. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling i hele landet, og nå er det viktigere enn noen gang, sier Haugli. 

Regional næringsutvikling handler også om å identifisere nye markeder for norske produkter og tjenester. Haugli mener at norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer. 

– I fremtiden er Norge både avhengig av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Her bidrar alle på både regionalt og nasjonalt plan, sier Haugli. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En av bedriftene i Vestland fylke som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i år, er Sogn Aqua AS. Her fra det landbaserte kveite-anlegget i Ortnevik, hvor det planlegges utvidelse med strømproduksjon fra solen. Foto: Sogn Aqua
En av bedriftene i Vestland fylke som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i år, er Sogn Aqua AS. Her fra det landbaserte kveite-anlegget i Ortnevik, hvor det planlegges utvidelse med strømproduksjon fra solen. Foto: Sogn Aqua
Last ned bilde
Regiondirektør i Innovasjon Norge Vestland, Nina Broch Mathisen. Foto: Camilla Waage
Regiondirektør i Innovasjon Norge Vestland, Nina Broch Mathisen. Foto: Camilla Waage
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom