REITAN

1,3 milliarder i resultat før skatt for året 2021

Del

RELOG sin posisjon som en ledende logistikkaktør i Norden er et resultat av over 20 år med langsiktig og solid jobbing. Selskapet høster nå frukter av dette arbeidet i et hett logistikkmarked. Selskapets tre største aksjonærer er REITAN Eiendom, Ursus Eiendom og Persson Norge.

Vinterbro Næringspark sør for Oslo
Vinterbro Næringspark sør for Oslo

Resultatet 2021:

RELOG har for året 2021 et resultat før skatt på NOK 1,3 milliarder. Verdien av totale eiendeler i balansen er nå på omtrent 14 milliarder justert for eierandeler i tilknyttede selskap.

Leieinntektene forventes å øke betydelig i årene som kommer fra nåværende årlig «run-rate» som har passert NOK 500 millioner. Daglig leder i RELOG, Christian Wist, kommenterer: «Vi er godt fornøyde med resultatet for året 2021 og vi er optimistiske med hensyn på fremtiden. Forventet økning i leieinntektene er i stor grad drevet av selskapets prosjektportefølje som er av betydelig størrelse. Prosjektporteføljen sikrer RELOG en stabil og god vekst i inntekter og verdier i årene fremover».

En av de større hendelsene i løpet av året 2021 var transaksjonen med et større porteføljekjøp av eiendommer for omtrent NOK 1,3 milliarder med en netto vektet yield på ca. 6%. Porteføljen består av syv eiendommer i Norden innenfor lager, logistikk og lett industri. Transaksjonen var strategisk viktig for RELOG ettersom den økte den geografiske diversifiseringen av eiendomsporteføljen. I tillegg vil denne porteføljen av eiendom med høy kvalitet kombinert med attraktive utviklingsmuligheter støtte opp under de fremtidige vekstambisjonene for selskapet.

Om RELOG:

Med virkning fra 1. juli 2021 etablerte RELOG seg som videreføringen av virksomhetene til NHP Eiendom AS og Login Eiendom AS. Det kombinerte selskapet vil årlig generere leieinntekter på over NOK 500 millioner med eksponering mot segmentene lager, logistikk og lett industri.

Login Eiendom har en solid kontantstrøm med eksponering i hovedsak mot distribunaler for REMA 1000. NHP Eiendom har på sin side utviklet eiendom med hovedvekt på byomforming og destinasjonsbygging innenfor industri- og logistikkeiendom. NHP Eiendom har også en betydelig utviklingsportefølje gjennom en stor tomtebank. Login Eiendom og NHP Eiendom vil derfor kombinert skape et selskap som gir et solid grunnlagt for videre vekst og verdiutvikling.

RELOG har store vekstambisjoner og har som målsetning om å være en ledende aktør innenfor utvikling og utleie av næringseiendom med hovedfokus på lager, logistikk og lett industri ved sentrale knutepunkt i Norden.

RELOG har pr. i dag i overkant av 75 eiendommer innenfor lager, logistikk og lett industri, herunder 20 næringsparker. I tillegg har RELOG eiendom innenfor segmentene kjøpesenter, handelseiendom og bytransformasjon. RELOG-konsernet her også tilgang på en tomtebank på mer enn 5.000.000 kvm utviklingstomt innenfor sine segmenter.

Selskapets aksjonærer er Reitan Eiendom, Ursus Eiendom, Persson Norge, Bai, Lyng Gruppen, Heglund Holding, Stiftelsen Fritt Ord og Forstaden. RELOG sitt hovedkontor er i Trondheim, med kontorer også i Oslo og Sandnes.

Kontakter

Øystein Bogfjellmo
Epost: oystein.bogfjellmo@relog.no

Chistian Wist
Epost: christian.wist@relog.no

Bilder

Vinterbro Næringspark sør for Oslo
Vinterbro Næringspark sør for Oslo
Last ned bilde
Christian Wist, daglig leder i Relog
Christian Wist, daglig leder i Relog
Last ned bilde
Øyvind Christensen, eier av Urus Eiendom (nest største aksjonær etter Reitan Eiendom og gründer av RELOG)
Øyvind Christensen, eier av Urus Eiendom (nest største aksjonær etter Reitan Eiendom og gründer av RELOG)
Last ned bilde

Om REITAN

REITAN
REITAN
Lade Gaard, Lade Alle 40
7041 Trondheim

73 89 10 00http://www.reitan.no

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet.

REITAN er et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjennom selvstendige selskaper. Som eier bidrar vi med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder.

 

REITAN består av en rekke selskaper. Innenfor handel, Reitan Retail med merkevarer som REMA 1000, Narvesen, 7-Eleven, Uno-X Mobility, Pressbyran og R-Kioski. Innenfor eiendom, Reitan Eiendom med E C Dahls Eiendom, Vestenfjeldske eiendom, REBUS Handelseiendom, RELOG med flere. I tillegg har vi Reitan Kapital og i Trondheim, et femstjerners Britannia Hotel, under utvikling kunstmuseet Posten Moderne og Nye Hjorten Teater.

 

REITAN hadde i 2021 en butikkomsetning på 104 mrd. sysselsetter 43 000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette bland Norges ti største selskap og en synlig aktør i Nord-Europas arbeidsliv.

Følg pressemeldinger fra REITAN

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra REITAN på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra REITAN

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom