Helse Sør-Øst RHF

108 millioner kroner til tiltak for å få ned ventetider

Del

Helse Sør-Øst RHF har fordelt nær 108 millioner kroner til tiltak som skal gi reduserte ventetider ved poliklinikkene i regionen. Tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge er prioritert ved tildelingene.

- Vi er svært glade over å kunne fordele midler til tiltak som skal gi direkte effekt på ventetidene ved poliklinikkene i regionen. Tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge er prioritert. Dette er en sårbar pasientgruppe og det er risiko for at tilstanden forverres hvis de må vente lenge, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.
De ekstra midlene er bevilget av Stortinget gjennom statsbudsjettet for 2021. Midlene ble lyst ut i vinter og Helse Sør-Øst RHF mottok i alt 165 søknader om tiltak innen ulike fagområder. Av disse var 22 søknader om midler til tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og 19 av disse ble innvilget. 
For øvrig er fagområder der lang ventid gir høy risiko for forverring av tilstanden prioritert. Videre er det lagt vekt på at tiltakene skal ha direkte effekt på ventetidene, for eksempel gjennom økt bemanning eller etablering av kveldspoliklinikk. 
Fordeling av midlene er som følger: 

Helseforetak/sykehus

Totalt tildelt

Akershus universitetssykehus:                 

25 220 000

Oslo universitetssykehus

12 587 000

Sykehuset i Vestfold:

4 803 000

Sykehuset Innlandet:

16 145 000

Sykehuset Telemark:

8 700 000

Sykehuset Østfold         

12 755 000

Sørlandet sykehus

10 750 000

Vestre Viken

   9 150 000

Diakonhjemmet Sykehus

   3 950 000

Lovisenberg Diakonale Sykehus:

3 640 000

Det er forventet at tildelingene skal ha effekt allerede i 2021. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp resultater av tiltakene. 

Les mer:

Bedre hjelp til unge med spiseforstyrrelser - Sykehuset Telemark (sthf.no)

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom