Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Enklere å produsere strøm selv

Del
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.

- Det er fortsatt relativt få norske strømkunder som produserer strøm selv, men vi ser at interessen er økende. Forenklingen av regelverket som vi nå har foretatt, vil sammen med de nye smarte målerne legge til rette for at alle kan selge og levere overskuddsstrøm til nettet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

En plusskunde kan maksimalt levere 100 kW overskuddskraft. 100 kW tilsvarer om lag 650 m2 solcellepanel.

De nye reglene pålegger alle nettselskap å inngå avtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde. 

- Hvis du ønsker å bli plusskunde, må du melde fra til nettselskap ditt som kan fortelle hvilke tekniske krav som gjelder for plusskunder i deres nett. Dersom du ikke allerede har en smart strømmåler, må du få det før du kan selge overskuddskraft. Du må også velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt, forklarer Flataker.

Alle som ønsker det, kan allerede nå produsere strøm og selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Det er viktig å ha dialog med nettselskapet før det installeres utstyr for produksjon av strøm.

Endringen som trer i kraft 1. januar 2017, fritar plusskunden fra innmatingstariffens faste ledd. Plusskundene «betaler» da kun energileddet i innmatingstariffen. Energileddet varierer typisk fra – 5 øre/kWh til + 5 øre/kWh, avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet.

Boligselskap kan bli plusskunder

NVE har i samråd med Statnett laget en løsning som innebærer at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene i boligselskapet. Løsningen skal implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub), som etter planen skal settes i drift 20. februar 2017. Denne løsningen sikrer at sluttbrukere i boligselskaper blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder.

Last ned NVE-rapport 2016 – 47 «Endringer i kontrollforskriften

vedrørende plusskundeordningen

Oppsummering av høringsuttalelser og endelig

forskriftstekstoppsummering av høring og ny forskriftstekst.»

Bilde av Ove Flataker.


Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Bjørnar Fladen, tlf 22 95 92 41

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 95 22 45 48

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom