Innovasjon Norge

100 millioner til å løse samfunnsutfordringer

Del

Flere kommuner, fylkeskommuner, etater og sykehus får til sammen 100 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å løse store samfunnsutfordringer. Forutsetningen er at det offentlige får løst sine utfordringer i samarbeid med innovative bedrifter.

Innovasjonspartnerskap. Foto: Getty Images.
Innovasjonspartnerskap. Foto: Getty Images.

Pengene skal dekke utvikling av helt nye løsninger. De nye prosjektene skal blant annet bidra til tryggere og mer effektive sykehus gjennom nye, digitale løsninger, detektering og varsling av skred over veier, sikrere lostjenester ved bruk av sensorer, og gjenbruk av byggematerialer ved hjelp av et digitalt system. Hvert av de åtte prosjektene får mellom åtte og 15 millioner kroner.

Betydelig behov
Offentlig sektor står overfor mange store utfordringer der det er betydelig behov for innovasjon. For næringslivet representerer de nasjonale og globale samfunnsutfordringene et stort mulig marked. Innovasjonspartnerskap bidrar til offentlig-privat samarbeid hvor partene utvikler helt nye løsninger, tar dem i bruk og sprer dem for å sørge for at offentlig sektor er best mulig rustet for dagens og morgendagens utfordringer.
I tillegg skal slike samarbeid skape et attraktivt marked for de nye løsningene.

- Disse prosjektene er gode eksempler på hvordan samarbeid mellom det offentlige og private kan løse samfunnsutfordringer. Dette er viktig for å fremme nyskapning og bidra til en raskere omstilling, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

- Jeg er glad for at Avinor, Kystverket og Troms og Finnmark fylkeskommune tenker i innovative baner når de skal løse utfordringer knyttet til bagasjehåndtering, lostjeneste og skred i distriktene. I stedet for å kjøpe inn tradisjonelle løsninger, går de nå inn i innovative partnerskap med norsk næringsliv. Slik kan de slå to fluer i en smekk – å løse utfordringer i transportsektoren og samtidig bidra til løsninger som kan legge grunnlag for verdiskapning i norsk næringsliv. Jeg ser fram til å høre mer om de innovative løsningene som vil komme ut av disse tre partnerskapene i transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Gjennom innovasjonspartnerskap ser vi at kommuner går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger som gjennom digitalisering og innovasjon bidrar til å løse viktige regionale utfordringer, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Mange og solide prosjekter
Da fristen for å søke gikk ut i våres lå det 37 skisser til søknader fra hele landet til vurdering. Etter flere runder med evaluering vil åtte av disse prosjektene få finansiering.

- Det var så mange gode prosjekter i år, at vi har valgt å bruke 25 millioner kroner ekstra for å finansiere flere prosjekter enn vi i utgangspunktet hadde lagt opp til, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Disse åtte prosjektene får støtte fra Innoasjon Norge til innovasjonspartnerskap:

 • Kristiansand kommune: felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.
 • Oslo universitetssykehus: verktøy for sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet, planlegge og styre operasjonsvirksomhet i sykehus.
 • St. Olavs hospital: automatisert, kontaktløs, kontinuerlig måling av vitale parametre, for å overvåke pasientene og vurdere hastegrad og prioritering.
 • Avinor: løsninger som kan automatisere bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly.
 • Forsvarsbygg: innovasjon mellom flyttbare, modulbaserte løsninger og prefabrikasjon. Målet er raskt å tilpasse seg endrede behov, lavere kostnader og miljøgevinst gjennom færre omfattende ombygginger og nybygg, og valg av lavutslippsløsninger.
 • Kystverket: øke sjøsikkerheten med portabel sensorteknologi tilpasset Kystverket og Lostjenestens behov.
 • Troms og Finnmark fylkeskommune: løsninger for å oppdage skred over vei, sikre umiddelbar stenging og varsling for å redusere risikoen for liv og helse.
 • Trøndelag fylkeskommune: plattform for gjenbruk av byggematerialer for å etablere en sirkulær og bærekraftig verdikjede for masser fra bygg- og infrastrukturprosjekter.

I tillegg til pengestøtten vil Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Digitaliseringsdirektoratet følge opp gjennomføringen av innovasjonspartnerskapene.

FAKTABOKS: Innovasjonspartnerskap

 • Innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.
 • Målet er å utvikle produkter og løsninger som ikke finnes på markedet.
 • Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i å skape en forståelse for behovene og under utformingen av løsningene.
 • Finansieringen skal i hovedsak dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Sunniva Fjelde, sunniva.fjelde@innovasjonnorge.no, tel. 971 71 013
Rådgiver Jonas Archer, jonas.archer@innovasjonnorge.no, tel. 902 01 740

Nøkkelord

Bilder

Innovasjonspartnerskap. Foto: Getty Images.
Innovasjonspartnerskap. Foto: Getty Images.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Presseinvitasjon: Innovasjonstalen 2020  12.6.2020 13:15:50 CESTPressemelding

Tid: onsdag 17. juni klokken 13.00 – 14.45 Sted: på en skjerm nær deg Når koronakrisen er over, ser norsk næringsliv annerledes ut. Regjeringen har delt ut milliarder i krisepakker for at norske bedrifter skal komme seg gjennom krisen. Noen har spådd at de økonomiske ringvirkningene av pandemien vil vare i mange år framover, andre tror at Norge har de beste forutsetningene for å komme seg raskt på bena igjen. Spørsmålet er uansett: Hvordan vil koronakrisen påvirke norsk næringsliv på lang sikt? Har Norge et grønnere næringsliv når vi en dag er ute av krisen? Har vi verktøyene som skal til for å få til nyskaping? Er det fortsatt innovasjonsvilje i Norge? Eller har bedriftene nok med sine kjerneaktiviteter? Innovasjonstalen 2020 – det er nå vi legger planene for hvordan Norge skal rustes til restart. Program: Del 1 I første bolk får du høre årets innovasjonstale og det vil bli innlegg og debatt. Følgende personer deltar i første bolk: H.K.H. Kronprins Haakon Børge Brende,president i Verd

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom