Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

100 millioner kroner til kompetanseheving

Del
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) deler ut 100 millioner kroner til 1393 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss. Den Ukrainske Foreningen i Bodø er en av de som får midler i år.
– Vi er veldig glade for å få midler gjennom ordningen Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet, sier lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko.
– Vi er veldig glade for å få midler gjennom ordningen Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet, sier lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko.

Kompetansepluss er en viktig ordning for kompetanseheving i arbeidslivet. Målet med denne ordningen er å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig, regning og digitale ferdigheter, samt opplæring i norsk eller samisk. I årets utdeling av midler er søknader med kurs i regning prioritert.   

− Regning er en viktig grunnleggende ferdighet i både privatog arbeidslivet. I hverdagen vår bruker vi regning når vi for eksempel skal handle, planlegge budsjett, og for å forstå betydningen av renter og skatt. I arbeidslivet er regning viktig i mange yrker som krever beregninger, som for eksempel i byggebransjen og i helsevesenet, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Den teknologiske utviklingen gjør at det blir stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse.Voksne som har lave ferdigheter i regning, risikerer å stå utenfor arbeidslivet og kan også oppleve andre former for utenforskap i samfunnet.  

Stadig omstilling og rask utvikling i arbeidslivet stiller større krav til digitale ferdigheter hos den enkelte. For å ta i bruk ny teknologi på en effektiv måte, er det viktig at ansatte mester regning. Derfor har vi prioritert å styrke regneferdigheter i årets tildeling av kompetanseplussmidler. Dette er viktig for å gi voksne økt kompetanse til å mestre omstilling,og styrke tilknytningen deres til arbeidslivet, forteller Skule.

 

Kompetansepluss gir ukrainske flyktningeren ny sjanse

Den Ukrainske foreningen i Bodø er en av de som mottar midler gjennom årets tildeling i Kompetansepluss. Foreningen ble etablert i mars 2022 etter at krigen brøt ut i hjemlandet deres. I løpet av det siste året har de flere ganger samlet omlag 300 ukrainere til sine arrangementer. 80 prosent av flyktningene er kvinner og barn, og kompetanse- og utdanningsnivået deres varierer veldig.


– Medlemmene våre må nå lære seg norsk, det er mange som heller ikke snakker engelsk. I tillegg til det språklige skal de også få en kulturell innføring i hvordan det norske samfunnet fungerer, og hva som skiller norsk arbeidsliv fra det ukrainske, forklarer lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko 

 

Tilrettelegger for å komme i jobb og skape verdier

Det er ikke ubegrensede jobbmuligheter i Bodø. Flyktningene må derfor tilegne seg ny kompetanse.   

– Mange må trolig regne med å jobbe i en annen bransje enn de gjorde i Ukraina. Da er det viktig at de grunnleggende ferdighetene er på plass. Vi er derfor veldig glade for å få midler gjennom Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Som en del av opplegget vil de også satse på opplæring i grunnleggende ferdigheter og digitale kunnskaper fordi dette utgjør en viktig del av norsk arbeidsliv og hverdag, sier Zherebko.
Nå skal foreningen jobbe målrettet og effektivt for å finne ut hvordan de best kan benytte midlene til undervisning for de som trenger det mest. 

– Vi skal dele opp undervisningen etter utdanningsnivå, og vil satse på de som har vilje og interesse til å komme seg i jobb. Vi har også en ambisjon om å ha et kurs på kveldstid for de som allerede er i jobb. Med økte språkkunnskaper og kjennskap til norsk arbeidsliv kan de etter hvert  komme seg over i andre jobber som de er utdannet til og brenner for.  

På sikt håper foreningen at kursene vil gi økt samfunnsdeltakelse, bedre livskvalitet, mestring, selvtillit og menneskeverd i de ukrainske flyktningenes liv.  

– Noen av ukrainere som kom hit var sterkt traumatiserte etter tøffe opplevelser i krigen. Nå er mange av dem blitt klare til å ta ny utdanning for å komme seg i jobb og gi tilbake til det norske samfunnet som tok dem imot dem, avslutter Zherebko 

 

Tildelte penger fordelt på fylke  

Kroner  

Agder  

8 910 000 

Innlandet  

9 975 000 

Møre og Romsdal  

6 555 000 

Nordland   

5 760 000 

Oslo  

26 160 000 

Rogaland  

2 790 000 

Troms og Finnmark  

600 000 

Trøndelag  

8 010 000 

Vestfold og Telemark   

10 275 000 

Vestland 

2 340 000 

Viken  

16 590 000 

 

På kompetansenorge.no/tildelinger kan du se hvem som har fått penger i årets tildeling.  

 

Årets tildeling   

 • I år får 5602 voksne i mer enn 1223 virksomheter over hele Norge delta i opplæringen

 • 177 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, til sammen kr 87 615 000

 • 1 prosjekt innen Kompetansepluss arbeid, samisk, til sammen kr 165 000 


 • 29 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, til sammen kr 10 350 000
   

 • 1 prosjekt innen Kompetansepluss frivillighet, samisk kr 120 000 

  

Fakta

 

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter ordningen. De mottok 592 søknader til Kompetansepluss. Totalt ble det søkt om et beløp på 237 360 000 kroner. 
   
 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og IKT, samt norsk eller samisk. 
   
 • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har 100.000 deltatt i opplæring på arbeidsplass.
     
 • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass. 

 • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivillige organisasjoner 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Vi er veldig glade for å få midler gjennom ordningen Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet, sier lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko.
– Vi er veldig glade for å få midler gjennom ordningen Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainere med å finne seg til rette i det norske samfunnet, sier lederen i den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko.
Last ned bilde
– Regning er viktig for å gi voksne økt kompetanse til å mestre omstilling, og styrke tilknytningen deres til arbeidslivet, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
– Regning er viktig for å gi voksne økt kompetanse til å mestre omstilling, og styrke tilknytningen deres til arbeidslivet, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom