Politihøgskolen

100 år med politiutdanning

Del

Det begynte med 24 elever. Hundre år senere har Politihøgskolen 5000 studenter fordelt på en rekke studier. Nå skal utdanningens utvikling gjennom 100 år markeres. Og hedres.

FYSISK TRENING: Hele veien har fysisk trening vært viktig i politiutdanningen. Her et bilde fra 1933, vi ser ulike øvelser, inkludert boksing. Foto. Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.
FYSISK TRENING: Hele veien har fysisk trening vært viktig i politiutdanningen. Her et bilde fra 1933, vi ser ulike øvelser, inkludert boksing. Foto. Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.

Grunnet koronasituasjonen er arrangementer utsatt til 2021, da vil det bli 101 års jubileum! Men det vil bli publisert en rekke artikler utover i 2020, og sammen med øvrig formidling vil oppstart av markeringen bli synlig i høgskolens kanaler.

Det er opprettet et eget område på politihogskolen.no, hvor stoff rundt temaet samles.

Der vil du finne både artikler og program for arrangementene. Podcast er under planlegging. 

Den 10. januar 1920 møtte altså 24 menn opp i Schwensensgate 6 på St. Hanshaugen i Oslo. Der ble de ønsket velkommen av skolebestyrer Ola Kvalsund fra Stavanger.

De var Norges første politistudenter, eller -elever, som det den gang het. Alle arbeidet som lensmenn, politibetjenter eller konstabler, og de hadde fått innvilget lønnet permisjon fra stillingene sine i de tre månedene utdannelsen varte. Den yngste var 25, den eldste 43.

De første politielevene ble undervist i fagene lovkunnskap, forvaltningslære, etterforskning, politikunnskap, politirapport, signalement- og identifiseringslære, samarittgjerning og elementær rettsmedisin, norsk, gymnastikk, arrestasjonstriks og boksing.

100 år med politiutdanning, og store endringer. Basert på erfaring, læring og ny kunnskap. Gjennom alle disse årene har politiutdanningen blitt regnet som viktig – for politietaten og samfunnet. Det vil den nok også være de neste 100 år.  

Her kan du lese hele artikkelen om starten i 1920, og hovedtrekk i utviklingen av politiutdanningen, frem til i dag.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FYSISK TRENING: Hele veien har fysisk trening vært viktig i politiutdanningen. Her et bilde fra 1933, vi ser ulike øvelser, inkludert boksing. Foto. Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.
FYSISK TRENING: Hele veien har fysisk trening vært viktig i politiutdanningen. Her et bilde fra 1933, vi ser ulike øvelser, inkludert boksing. Foto. Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom