Innovasjon Norge

10 milliarder til utvikling og innovasjon i næringslivet

Del

Hittil i år har Innovasjon Norge tildelt over 10 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv gjennom ulike former for lån, garantier og tilskudd. Støtten bidrar til utvikling, innovasjon og flere jobber i en vanskelig tid.

Stadig flere bedrifter ber om støtte til innovative prosjekter, som for eksempel til å utvikle utslippsfrie transportløsninger. Næringsminister Iselin Nybø og Håkon Haugli i Innovasjon Norge kan konstatere at søknader for over ti milliarder kroner er innvilget hittil i år.
Stadig flere bedrifter ber om støtte til innovative prosjekter, som for eksempel til å utvikle utslippsfrie transportløsninger. Næringsminister Iselin Nybø og Håkon Haugli i Innovasjon Norge kan konstatere at søknader for over ti milliarder kroner er innvilget hittil i år.

- Målet med de utvidede støtteordningene er å gi norsk næringsliv penger til å omstille seg i en svært vanskelig tid. Jeg er imponert over bedrifter over hele landet som nå gjør en stor innsats for å komme seg gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene for norsk næringsliv som følge av virusutbruddet. Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020 og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet.  Om lag en av fem foretak har fått støtte gjennom de ulike statlige krisetiltakene.

- Tallene viser at næringslivet bruker tiltakspakken. Dette vil gjøre at gründere og vekstbedrifter kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden. Hvis forsknings- og innovasjonsaktivitet stopper opp, kan det få langsiktige konsekvenser for norsk verdiskaping og konkurranseevne og det ønsker vi å motvirke gjennom disse ordningene, sier Nybø.

 Fortsatt mulighet å søke Innovasjon Norge

Regjeringen har gjennom de ulike krisetiltakene stilt til rådighet over 14 milliarder kroner til å bistå norsk næringsliv gjennom Innovasjon Norge. Det er dobbelt så mye som i 2019. De utvidede rammene gjør at Innovasjon Norge kan gi støtte til flere prosjekter, og det er fortsatt mulig å søke.

- Som i et normalår, støtter vi prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

I tillegg til de utvidere rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 3900 samme tid i fjor. 

Se krisetiltak for norske bedrifter på innovasjonnorge.no

Mer om Innovasjon Norges tiltak for næringslivet

Statistikkbank: Hvem har fått støtte fra regjeringens krisepakker? 

Nøkkelord

Bilder

Stadig flere bedrifter ber om støtte til innovative prosjekter, som for eksempel til å utvikle utslippsfrie transportløsninger. Næringsminister Iselin Nybø og Håkon Haugli i Innovasjon Norge kan konstatere at søknader for over ti milliarder kroner er innvilget hittil i år.
Stadig flere bedrifter ber om støtte til innovative prosjekter, som for eksempel til å utvikle utslippsfrie transportløsninger. Næringsminister Iselin Nybø og Håkon Haugli i Innovasjon Norge kan konstatere at søknader for over ti milliarder kroner er innvilget hittil i år.
Last ned bilde
Iselin Nybø, næringsminister.
Iselin Nybø, næringsminister.
Last ned bilde
Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge.
Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom