NHO Mat og Drikke

-Viktig og gledelig avgiftskutt

Del

-Det er viktig og gledelig at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for ytterligere avgiftsreduksjoner i revidert nasjonalbudsjett 2021. Dette bidrar til å redusere avgiftsulempen norske mat- og drikkeprodusenter har overfor svenske konkurrenter, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke om avgiftskuttet på alkoholfri drikke som FrP og regjeringspartiene ble enige om i dag.

-Sverige har ingen avgift på alkoholfrie drikkevarer. På de ti siste årene før grensene stengte, ble den relative andelen av brus i nordmenns grensehandel nesten fordoblet. Også saft og andre alkoholfrie drikkevarer har vært omfattet av avgiften. Derfor er det viktig at denne nå blir borte, sier Brubakk.

-Grensehandelen er samtidig drevet av vesentlig høyere avgifter i Norge enn i Sverige på alkohol, snus og tobakk. For mange norske forbrukere er den store avgiftsforskjellen årsaken til at de handler i Sverige. Vi vil derfor ikke få redusert grensehandelen med mindre vi også bringer disse avgiftene ned mot et svensk nivå, sier Brubakk. Han understreker NHO Mat og Drikke igjen etterlyser en egen sak til Stortinget, der sammenhengen mellom avgiftsnivå og grensehandel beskrives, og det legges en plan for å redusere avgiftene.

Brubakk legger til at vi nå alle ønsker åpne grenser til Sverige: -Det er bra for alle, men skal vi sikre og bevare viktige arbeidsplasser, verdiskaping og provenyinnteker i Norge, må bedriftene ha like konkurransevilkår.

Kontakter

Ingunn S. Eriksen, kommunikasjonsdirektør NHO Mat og Drikke, ingunn.eriksen@nhomd.no/48137234

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Ulogiske regler og utilstrekkelig kompensasjon14.12.2021 11:25:22 CET | Pressemelding

-Regjeringen må forstå at å stanse skjenkingen er det samme som å stenge serveringsstedene. Skjenkestansen rammer spisestedene hardt. Samtidig får det en dominoeffekt til de som leverer mat og drikke til restauranter og utesteder over hele landet. Når kompensasjonstiltakene på toppen av det hele stanses i januar, ser det mørkt ut for flere serveringssteder og mat- og drikkeprodusenter, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom