Norges Lastebileier-Forbund

– Trist at det eneste tiltaket statsråden foreslår er å bøtelegge transportørene enda mer  

Del

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, er glad for at samferdselsministeren nå endelig kommer på banen og ønsker strengere tiltak mot fiskeavrenning, men han mener at løsningen er for enkel.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i lang tid satt søkelys på utfordringene rundt fiskeavrenning. Sammen med Sjømatbedriftene lanserte NLF en bransjestandard i desember 2020, som var ment å skulle ta tak i utfordringene.  

Statens vegvesen har de siste årene hatt jevnlige møter med både sjømatnæringen, og NLF, hvor ulike løsninger har vært diskutert.På tross av dette, renner fremdeles alt for store mengder smeltevann fra fisketransporten ut på veiene.  

Sanksjoner
Nå varsler samferdselsdepartementet at de ønsker å stanse dette, og at de nå vil ta grep. Meldingen fra samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (AP), er at mulige sanksjoner kan være en innføring av overtredelsesgebyr som ilegges på stedet.  

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo synes det er godt at statsråden endelig kommer på banen.    

– Jeg håper han følger opp de mange og klare rådene han og Statens vegvesen (SVV) har fått fra bransjen over lengre tid, sier Mo.

Han viser til at det i vedtatt bransjestandard er forutsatt flere tiltak fra myndighetens side. Blant annet har bransjene etterspurt innføring av elektroniske og obligatoriske fraktbrev, et kabotasjeregister, krav til temperaturlogg, varsling av transportkjøper og forbud mot for mange ledd i transportkjeden. 

 – I tillegg har vi og flere i sjømatbransjen bedt om påbud om å bruke tette kasser. Disse finnes, de fungerer fullt ut tilfredsstillende, og årsaken til at de ikke brukes er sannsynligvis prisen, som er noen øre ekstra per kilo. Eksportørene skal spare penger - og derfor fortsetter de å bruke for dårlige kasser, mener Mo.  

Han understreker at alt dette er tiltak de allerede har bedt myndighetene om. 

– Da er det litt trist at det eneste tiltaket statsråden synes å foreslå er å bøtelegge transportørene enda mer. Useriøse transportører skal tas, men dette problemet favner langt bredere, og det å bare fokusere på sanksjoner mot transportørene blir etter vår mening for enkelt, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo. 

Delt ansvar
Norges Lastebileier-Forbund har tidligere vært klar på at de mener at også fiskeprodusentene bør ta sin del av ansvaret for at fisken sendes ut av landet på en måte som sikrer kvaliteten, og som tar mest mulig hensyn til miljøet. 

En av grunnene til at slik avrenning skjer, skyldes blant annet at kjernetemperaturen hos fisken er for høy i det den forlater slakteriet. Her ha sjømatnæringen et stort ansvar. Samtidig er en annen kjent årsak at sjåføren slår av kjøleaggregatet, noe som gjør at det blir for varmt i lasterommet på bilen, og isen begynner å smelte.  

Norge eksporterte ifølge Norges sjømatråd i 2021 sjømat for 120,8 milliarder kroner.  Totalt ble det eksportert 3,1 millioner tonn sjømat ut av landet, hvor laks og ørret utgjorde 1,6 millioner av dette. 

Et typisk vogntog kan ta med seg en fraktmengde på litt under 20 tonn fisk, men av dette utgjør inntil 4.500 kilo frossen is. Ved ankomst til sin destinasjon et sted i Europa har i de verste tilfellene mellom 1.800 og 3.600 liter isvann rent ut av fra vogntoget. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lastebileier-Forbund
St. Olavsgt. 25
0166 Oslo

Følg pressemeldinger fra Norges Lastebileier-Forbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Lastebileier-Forbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Lastebileier-Forbund

Transportbedriftseiere møtte politikere med krisebudskap om drivstoffpriser og mangel på arbeidskraft  14.3.2022 14:32:37 CET | Pressemelding

Norges Lastebileier-Forbund Region 3 – Buskerud, Vestfold og Telemark har i helgen avholdt sin årskonferanse. Blant annet besøkte flere sentrale politikere konferansen, og ble konfrontert av de 160 deltakerne fra næringen med alvoret i situasjonen mange transportbedrifter står oppe i som følge av den skyhøye drivstoffprisen. Situasjonen er akutt for mange som er låst til kontrakter som er basert på et helt annet prisbilde enn det som har oppstått. For mange deler av næringslivet er det også kritisk at kostnadsøkningene på mange viktige områder forplanter seg ut til de fleste deler av samfunnet og påvirker kjøpekraft og betalingsevne.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom