Innovasjon Norge

-Tiden for de store prosjektene er nå

Del

- Dersom vi skal ha et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv etter korona-krisen, må norske industribedrifter bruke tiden nå til innovasjon og omstilling. Det gjelder også de store prosjektene og lokomotivene i norsk industri, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Han får støtte fra administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Foto: Mo Industripark
Foto: Mo Industripark

Tiltakspakkene som Innovasjon Norge har ansvar for når allerede godt ut til mange små- og mellomstore bedrifter. Men Innovasjon Norge-sjefen vil gjerne også bidra til utvikling og omstilling i de store industribedriftene.


Utløser utvikling
- Vi vet at kriser bidrar til å utløse utvikling og innovasjon. Det så vi under finanskrisen, der Innovasjon Norges virkemidler ble etterspurt og ga effekt. Det er viktig at hele bredden i norsk næringsliv nå styrker og viderefører omstillings- og innovasjonsaktiviteter, sier Haugli.

– Norsk økonomi trenger konkurransekraften fra de store industrilokomotivene. Det er mye innovasjon i samspillet mellom lokomotivbedrifter, leverandørindustri, SMB og grundermiljøer. Vi må lykkes med å ivareta innovasjonsaktiviteten langs alle disse aksene for å komme gjennom krisen med en styrket konkurransekraft, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Tap av markeder
Koronakrisen har satt norsk næringsliv og industri i en vanskelig situasjon med brutte verdikjeder og tap av viktige markeder. Mange sliter med å opprettholde lønnsom drift og behovet for omstilling er stort.
– Vi må regne med en enda tøffere konkurranse når vi er tilbake til normalen igjen, og da teller alle grep som bidrar til at vi kan produsere mer effektivt, mer miljøvennlig, mer digitalisert. Rett og slett smartere. Derfor vil vi at flest mulig industribedrifter kontakter Innovasjon Norge for å finne ut av hvordan de kan bidra til at bedriften klarer å holde i gang innovasjonshjulene gjennom krisen, sier Lier-Hansen.

Økte rammer
Tiltakspakkene fra regjeringen har gitt Innovasjon Norge en betydelig økning i låne- og tilskuddsrammer. Medregnet de ordinære budsjettmidlene betyr ekstratiltakene nå om lag 14 milliarder kroner til et utviklingsorientert norsk næringsliv.
– Vår rolle er fortsatt å støtte innovasjon og utvikling. Tiltaksmidlene gjør at vi kan bidra mer til flere innovative bedrifter, inkludert de store prosjektene, sier Håkon Haugli.

FoU, miljø og opplæring
Forskning og utvikling, miljøinvesteringer og opplæringstiltak er områder der Innovasjon Norge kan støtte de store aktørene i norsk næringsliv. I tillegg bidrar Innovasjon Norge med å ta finansiell risiko gjennom gunstige låne- og garantiordninger, ofte i samarbeid med bankene, Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og andre finansieringsinstitusjoner. Miljøteknologiordningen – som støtter utvikling av ny miljøteknologi – og innovasjonstilskudd er to av Innovasjon Norges ordninger som retter seg mot store prosjekter og store bedrifter.

- Vi vet at norsk næringsliv kan bidra til å løse globale utfordringer. Norsk økonomi trenger samtidig flere bedrifter som lykkes med innovasjon og vekst både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er tiden nå også tiden for de store prosjektene, sier Haugli.

Kontaktperson Norsk Industri:
Cathrine W. Eidal
Kommunikasjonssjef
Tlf. 47637797
cathrine.w.eidal@norskindustri.no

Kontaktperson Innovasjon Norge: 
Anne Line Kaxrud
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 90660744
anne.line.kaxrud@innovasjonnorge.no 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mo Industripark
Foto: Mo Industripark
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom