KS

– TBU-tallene viser utfordringer i praktisering av frontfagmodellen

Del
– Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at flere sektorer gikk langt utover frontfagets ramme i 2022. Frontfagmodellen må sikre at det er en koordinert lønnsutvikling mellom sektorene, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at flere sektorer gikk langt utover frontfagets ramme i 2022. Også KS strakk seg noe utover frontfagets ramme i fjor. Den faktiske lønnsveksten ble likevel lavere i kommunesektoren samlet enn i både industrien, staten og helseforetakene – også hvis vi ser bort fra effekten av lærerstreiken.

– Det er utfordrende at partene i industrien ikke har kunnet gi et troverdig anslag for frontfagets ramme de siste tre årene, slik at kommunesektoren henger noe etter lønnsutviklingen. KS støtter frontfagmodellen, fordi den sikrer en bærekraftig nasjonal økonomi, som kommunene og de lokale velferdstjenestene er helt avhengige av. Modellen skal være en norm for lønnsutviklingen i hele arbeidslivet over tid, sier Helgesen.

– Kommunesektoren har ansvaret for de viktigste velferdstjenestene i Norge og er avhengig av en lønnsutvikling som over tid harmonerer med øvrige deler av norsk arbeidsliv. Rammeoverføringene til kommunene må ta høyde for dette. Det er krevende for kommunene å ta igjen andre sektorers høyere lønnsutvikling, utover rammen som ligger til grunn for nasjonalbudsjettet. Finner man ikke løsninger på dette, vil det kunne føre til at kommuner og fylkeskommuner må redusere i tilbudet til innbyggerne, sier Helgesen.

– Regjeringen har varslet at den vil oppjustere lønns- og prisveksten for i år i revidert budsjett i mai. Størrelsen på denne oppjusteringen bør avklares før lønnsoppgjørene i offentlig sektor, slik at partene kan ta høyde for den inn i oppgjøret.        

Fakta:

  • Lønnsveksten i kommunesektoren var 3,7 prosent i 2022, mot et snitt på 4,1 prosent.
  • Uten lærerstreik ville lønnsveksten i kommunesektoren samlet vært 3,9 prosent.
  • Uten lærerstreik ville lønnsveksten for undervisningsansatte i kommunene vært 4,0 prosent.

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom