AbeliaAbelia

– Staten må øke bruken av rådgivere

Del

– Omstilling krever oppdatert fagkunnskap. Det er bekymringsverdig at flere vil redusere bruken av rådgivere i det offentlige. Staten må i stedet øke bruken av rådgivere.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Menon Economics har på oppdrag fra Abelia laget den hittil mest omfattende analysen av den norske rådgivernæringen. Den forteller om både størrelse, omsetning, verdiskaping, kompetanse, motiv for bruk av rådgivere og hvorvidt kjøperne mener de får noe igjen for pengene.

– For første gang har vi fått en god oversikt over denne næringen som består av 110.000 ansatte i 11 ulike bransjer, og som omsetter for 200 milliarder kroner i året, sier Haugli.

6 % av norsk verdiskaping

Rådgivernæringen står for seks prosent av den totale verdiskapingen i privat sektor. Det er mer enn for eksempel reiselivsnæringen og sjømatnæringen.

– Jeg tror mange vil være overrasket over hvor stor rådgivernæringen er. Rapporten slår entydig fast at rådgivere skaper store verdier for kunder i både offentlig og privat sektor, sier Haugli.

De største bransjene er IKT-eksperter og rådgivende ingeniører/teknologirådgivere som utgjør omtrent en tredel hver. Den siste tredelen består blant annet av arkitekter, designere, advokater, revisorer og ledelsesrådgivere.

Omsetningen i næringen økte årlig med 16 prosent fra 2005 til finanskrisen i 2008/2009, og har økt årlig med seks prosent etter 2010.

Store selskaper kjøper mest

Den viktigste årsaken til bruk av rådgivere er behov for fagkompetanse det ikke er hensiktsmessig å bygge opp internt. Effektiv oppgaveløsning, tilførsel av ny kunnskap og fleksibilitet er langt viktigere for innkjøpere enn reduksjon av kostnader.

– I tillegg til å kunne holde seg faglig oppdatert, bringer rådgiverne kunnskap fra ulike fagfelt og markeder inn i nye næringer. Det gir innovative løsninger på tvers av norske næringer og sektorer, samtidig som det gir økt kunnskap hos de som kjøper rådgivning, sier Haugli.

– Store bedrifter bruker rådgivere mer enn små bedrifter, og eksporterende bedrifter bruker rådgivere mer enn de som ikke har eksport. Dette forteller oss at rådgiverne bidrar til verdiskaping som gir eksportinntekter, samtidig som det er de profesjonelle innkjøperne av rådgivertjenester som får størst verdi igjen for investeringen, sier Haugli.

Offentlig sektor står for 10 %

– Det offentlige står for rundt ti prosent av omsetningen av næringen. Riksrevisjonens rapport om konsulentbruk i staten konkluderte tidligere i år med at staten brukte 12 milliarder kroner på slike tjenester i 2015. I tillegg kommer tjenester som kjøpes av kommuner og fylkeskommuner, sier Haugli.

– Riksrevisjonen kritiserte offentlige innkjøp av rådgivertjenester på grunn av dårlige bestillinger og svak evne til å lære av rådgiverne. Dette er en viktig årsak til at enkelte prosjekter mislykkes. Her har både offentlig sektor og rådgivernæringen et utviklingspotensial. Ingen er tjent med uavklarte forventninger og dårlig samhandling.

Mer rådgivning i det offentlige

– Til tross for jevnlige oppslag i media om dyre konsulenter, sier de fleste som kjøper rådgivertjenester at verdien er lik, større eller mye større enn kostnaden. Det betyr at rådgiverne gir reell verdi til sine kunder. Det gjelder naturligvis også i offentlig sektor, sier Haugli.

Han er overrasket over at stadig flere tar til orde for redusert bruk av rådgivere i offentlig sektor.

– Offentlig sektor utgjør i dag over halvparten av bruttonasjonalprodukt og sysselsetter én av tre nordmenn. For å møte eldrebølgen, klimautfordringen og nye forventninger fra brukerne i en situasjon der offentlige budsjetter blir strammere, trenger stat og kommuner tilgang til oppdatert fagkunnskap og innovative løsninger. Det er nettopp dette eksterne rådgivere bidrar med. Å slutte å hente inn eller lytte til gode råd er en dårlig oppskrift. Det offentlige bør aktivt bruke rådgivertjenester og samtidig bli stadig bedre bestillere som sitter igjen med kunnskap etter investeringene, sier Haugli.

(Last ned rapporten med lenken nedenfor)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 2100 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom