KS

– Komplisert oppgjør gir behov for mekling

Del

Tariffoppgjøret i kommunesektoren går til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene fredag. – Det er et uvanlig komplisert tariffoppgjør, med stor avstand mellom partene. Det er behov for riksmeklerens hjelp til å finne gode løsninger, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Arbeidstakernes organisasjoner brøt forhandlingene fredag, halvannet døgn før fristen ved midnatt lørdag.  

– Vi er langt fra ferdige. Det gjenstår mye på både på lønn og andre bestemmelser. KS vil gjøre det vi kan for å bidra til å finne en meklingsløsning, sier Gangsø.  

I årets hovedoppgjør forhandler partene om hele hovedtariffavtalen – både lønn og andre bestemmelser. Noen av dem har også økonomiske konsekvenser. KS forhandler med fire forhandlingssammenslutninger som representerer 41 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne. Forventningene er høye etter to år med pandemi.

– KS har forsøkt å balansere høye og sprikende krav fra arbeidstakernes organisasjoner innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. En løsning må ta hensyn både til konkurranseutsatt næringsliv, kommunenes økonomi og kommunenes behov for arbeidskraft, sier Gangsø.

Han understreker at KS forholder seg til frontfagmodellen som sikrer en koordinert lønnsdannelse i hele arbeidslivet over tid.

– KS’ klare mål i tariffoppgjøret er at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester, sier Gangsø.

For å ivareta dette målet har KS blant annet:

  • prioritert å øke godgjøringen for turnusarbeid med mål om å øke andelen heltidsansatte.
  • løftet det generelle lønnsnivået for yngre arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning.
  • gitt mulighet til å ansette medarbeidere kommunene har særlig behov for i egne rekrutteringsstillinger med høyere lønn.
  • tydeliggjort at arbeidstaker får lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning

Meklingen starter 2. mai og har frist ved midnatt 23. mai.

Les mer om tariffoppgjøret på ks.no/tariffoppgjøret 2022.

Kontakter

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Om KS

  • KS er den nest største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge.
  • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.
  • KS’ tariffområde omfatter nesten 500.000 arbeidstakere.
  • 40 prosent av årsverkene utføres i helse- og omsorgstjenestene, 30 prosent i skolen og 10 prosent i barnehagene.
  • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom