Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

— Gledelig at AFP i offentlig sektor styrkes.

Del

— Det er gledelig at AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. Dette er på lik linje med privat sektor, sier FLTs Alf Edvard Masternes

— Vi er fornøyd med at det har blitt oppnådd enighet om ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom Regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne, sier FLTs Alf Edvard Masternes.

Masternes er leder i FLT Statens Vegvesen, som organiserer i underkant av 1000 ansatte. FLT er et LO-forbund.

— For oss har det også vært viktig at de som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet, legger Masternes til.

Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er også enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

— Jeg håper den sosiale profilen gir de som er født etter 1963 en pensjon til å leve av. Vi må bruke litt tid til å gjennomgå hele avtalen. Nå skal dette til uravstemning og forankres hos medlemmene i løpet av våren.

Masternes vil også takke forhandlingsutvalget for jobben som er gjort.

— LOs utgangspunkt for forhandlingene var vedtaket på kongressen i 2017 som la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Det har vi fått med denne avtalen, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

— Vi har fått til en avtale som har i seg disse elementene. Samtidig har vi fått en avklaring på overgangsordninger knytta til alderspensjon for personer med særaldersgrense og videre prosess for disse gruppene som skal gjennomføres via forhandlinger mellom partene, sier Følsvik.

Kontakter

Frode Ersfjord
Kommunikasjonsrådgiver
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Telefon: 416 12 119
E-post: frode@flt.no

Bilder

Lenker

Om Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Hammersborggata 9
0181 Oslo

+47 23 06 10 29https://flt.no/

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping.

FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

FLT er LO-tilknyttet.

Følg saker fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Suksess med videreutdanningsmodell29.1.2018 11:30:41 CETPressemelding

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er det eneste LO-forbundet som tilbyr gratis etter– og videreutdanning til medlemmene som en del av tariffavtalen. FLTs utdanningsselskap Addisco samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) om å utvikle videreutdanning innen juss, organisasjonspsykologi og teknologiledelse - tilpasset yrkesaktive medlemmer. Digitale læringsplattformer sørger for selvstyrt læring og studentene blir mer attraktive på arbeidsmarkedet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom