Norsk elbilforening

– Et skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025

Del

Elbilforeningen roser enigheten mellom SV og regjeringen om å fase inn moms på elbiler gjennom en reell toppmomsmodell. Det gir også forbrukerne en viktig forutsigbarhet om nivået på elbilmomsen fram til 2025.

Forhandlingsresultatet bringer oss et skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Christina Bu. Foto: Elbilforeningen.
Forhandlingsresultatet bringer oss et skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Christina Bu. Foto: Elbilforeningen.

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Avklaring om elbilmoms er viktig for forbrukeren og miljøet

Regjeringen og SV har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett blitt enige om at det fra 2023 skal innføres moms på elbilers kjøpsbeløp over 500.000 kroner, og at elbilers momsfritak ut over dette skal beholdes fram til 2025.

– Det er gledelig at når innfasing av moms på de dyreste elbilene varsles fra 2023, så slår man også fast at denne løsningen nå ligger fast fram til 2025. Det gir trygghet om hva som vil gjelde i en tid der ventelistene på mange elbil er lange, sier Christina Bu.

Lettet over at subsidiestrategien er forlatt

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen opprinnelig å gå bort fra regjeringsplattformens løfte om toppmoms på elbil. De forslo heller å innføre full moms på alle elbiler, men kompensere momsen på kjøpsbeløpet opp til 500.000 kroner med en subsidieordning. Elbilforeningen kritiserte forslaget om å skifte over til en uprøvd subsidiestrategi.

– Vi vil gi honnør til budsjettpartene for dette forhandlingsresultatet. Dette er et svært godt utgangspunkt for at Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 blir en realitet. Ved at elbil blir for alle, kan vi inspirere klimapolitikken globalt og bidra til store utslippskutt, sier Bu i Elbilforeningen.

Med en markedsandel på 80 prosent første halvår 2022 mener Elbilforeningen at tiden er kommet for å forsiktig starte innfasing av moms på elbil fra 2023, men at måten det gjøres på er viktig.

– Det er uhyre viktig at man nå velger å stå fast på strategien man har ført i elbilpolitikken i flere tiår, nemlig at kjøpsavgiftene på bil skal sikre at utslippsfrie biler vinner over forurensende biler, sier Bu.

Konkurransefordelen til elbiler sikres

I budsjettenigheten skriver regjeringen og SV at når man nå starter innfasing av kjøpsavgift på elbil, skal fremdeles konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegmenter sikres. Dette betyr at man kan forvente at miljøprofilen i engangsavgiften på forurensende biler styrkes når statsbudsjettet for 2023 legges frem til høsten. 

Regjeringen har også varslet at de er i gang med å foreslå endringer i momsregelverket for å fjerne skattefordelen for biler med utslipp i leasing, og slik øke elbilers konkurransekraft også her. Dette har Elbilforeningen lenge etterlyst. Samtidig må man finne ordninger for hvordan toppmoms skal fungere også i dette markedet. Det må også gjøres mer for å øke elbilandelen blant varebiler. Det varsles også at støtten til elvarebiler økes i 2023. 

– Selv om enigheten i Stortinget nå gir mange avklaringer for elbilpolitikken framover, er det også ting som gjenstår for å sikre at alle bilkjøperne velger elbil. Elbilforeningen vil i tiden framover bidra med konstruktive forslag for å sikre at innfasing av moms på elbil ikke skader salget, men tvert imot at elbil fortsetter å ta markedsandeler, sier Bu.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forhandlingsresultatet bringer oss et skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Christina Bu. Foto: Elbilforeningen.
Forhandlingsresultatet bringer oss et skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Christina Bu. Foto: Elbilforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk elbilforening

Norsk elbilforening
Norsk elbilforening
Møllergata 16
0179 Oslo

90 70 45 45 (kl. 9-15)https://elbil.no

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø.

Vi har 14 lokalforeninger og over 110.000 medlemmer. De er i hovedsak privatpersoner, men inkluderer også noen organisasjons- og bedriftsmedlemmer.

Følg pressemeldinger fra Norsk elbilforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk elbilforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk elbilforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom