NHO Mat og Drikke

-Enighet i kjøttindustrien

Del

Etter to døgns mekling ble det natt til 7. oktober enighet om lønnsoppgjøret for kjøttindustrien mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke. – Etter en vanskelig mekling er vi fornøyd med å ha kommet til enighet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Meklingen startet hos Riksmekleren mandag 5. oktober, og det var fare for streik i 16 bedrifter med nærmere 1 400 arbeidstakere. – Dette er en krevende tid for norsk økonomi, og også for mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke. Derfor var det også viktig å lande dette oppgjøret innenfor akseptable rammer som sikrer bedriftenes økonomi og dermed også arbeidsplassene, sier Brubakk. Meklingen har også gitt viktige prinsipielle avklaringer for bedriftene.

Partene ble i meklingen blant annet enige om følgende: 

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1. mai. Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.
  • Minstelønnssatsen økes med kr. 5,60 til kr. 189,30 pr. time fra 1. mai. Dersom partene lokalt er enige, kan en senere dato enn 1. mai benyttes

Smitteutbruddet har gitt ulike markedsmessige konsekvenser for norske mat- og drikkeprodusenter. Kostnaden for dette oppgjøret vil avhenge av hvordan bedriftene håndterer den lokale lønnsdannelsen og virkningsdatoen for den automatiske minstelønnsreguleringen i avtaleområdet.

Kontakter

For mer informasjon: Ingunn S. Eriksen, kommunikasjonsdirektør NHO Mat og Drikke, 48 13 72 34, ingunn.eriksen@nhomd.no

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom