Abelia

- Vi trenger flere nerder og milliardærer

Del

- Norge har gode forutsetninger for å lykkes, men omstillingstakten er for lav. De største utfordringene er motivasjon og finansiering for entreprenører, lite innovasjon og mangel på spisskompetanse, særlig innen IKT.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter. I dag ble "Omstillingsbarometer 2016" lansert – en rapport som NyAnalyse har laget på oppdrag fra Abelia. Barometeret måler den norske omstillingsevnen i forhold til en rekke andre land, og går i dybden på fire kjerneområder som er avgjørende for fremtidig vekst og næringsutvikling: Humankapital, entreprenørskap, innovasjon/FoU og digitalisering

- Hovedfunnene viser at vi har god bredde i utdanningen, men for lite spisskompetanse. Vårt økosystem for innovasjon er for svakt, med virkemidler som ikke skaper tilstrekkelig motivasjon til entreprenørskap. Innen forskning og utvikling er nivået på gjennomsnittet, både i omfang, kvalitet og bredde. Mye er bra, men i sum er ikke dette godt nok, sier Haugli.

Abelia har klare anbefalinger om hva som skal til for å bedre Norges omstillingsevne.

- Først og fremst må vi erkjenne at teknologi er en grunnleggende forutsetning for vellykket omstilling. Er vi for dårlige på dette området, taper vi uansett. IKT må inn i alle ledd av utdanningsløpet, og det offentlige må øke farten på digitaliseringen. Det må opprettes studieplasser innen IKT og disse må ha som hovedmål å utdanne kandidater med solid spisskompetanse, sier Haugli.

- At nordmenn mangler motivasjon til å skape nye, innovative vekstbedrifter må tas på største alvor. Virkemiddelapparatet må spisses slik at tilbudet treffer der det er størst behov. I tillegg må vi legge til rette for bedre støtte i tidlig fase, slik at nordmenn ikke bare etablerer små bedrifter, men også skaper vekstbedrifter med eksportpotensial. Både offentlig og privat sektor må etterspørre mer og bedre anvendt forskning, sier Haugli.

Abelias omstillingsbarometer er en årlig rapport som skal følge omstillingen i Norge. Hvert år vier barometeret ekstra oppmerksomhet til et utvalgt tema. I år er det digital omstillingsevne og effektivisering i offentlig sektor.

- Rapporten peker på store utfordringer med økt byråkratvekst og ekspansive statsbudsjetter, samtidig som digitaliseringen av offentlige tjenester går for sakte. Norge faller på internasjonale rangeringer for offentlig digitalisering. Det er ikke fordi vi er blitt dårligere, men fordi de andre landene i større grad har satset på digitalisering og dermed blitt mye bedre. Det gapet må vi tette raskest mulig, sier Haugli.

Last ned rapporten i kort eller lang versjon.

Se program og detaljer om Abelias årskonferanse.

For mer informasjon:

Administrerende direktør Håkon Haugli, 905 31 025

Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen, 906 71 341

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 1800 medlemsbedrifter og 45.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom