KS

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

Del

- Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mener det blir en vanskelig start for de nye fylkeskommunene. Foto: KS
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mener det blir en vanskelig start for de nye fylkeskommunene. Foto: KS

I Kommuneproposisjonen for 2020 som ble lagt fram i dag, varsler regjeringen at den i høstens statsbudsjett vil foreslå en vekst i kommunenes frie inntekter på mellom én og to milliarder kroner.

- For kommunenes del vil mye avhenge av hvor i dette intervallet regjeringen legger seg i høstens budsjett. En inntektsvekst på rundt to milliarder kroner vil gi kommunene noe større handlingsrom for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne. En inntektsøkning ned mot en milliard vil være brukt opp før vi begynner, fordi endringer i befolkningssammensetningen påfører kommunene en automatisk utgiftsøkning på nesten det samme beløpet, sier Helgesen.

Svakt for fylkeskommunene Hun er langt mer kritisk til inntektsopplegget for fylkeskommunene i 2020. Her varsler regjeringen en maksimal realvekst på 100 millioner kroner, og i verste fall en reell reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på 200 millioner kroner. Samtidig slår regjeringen fast at når det gjelder en av de største oppgaveoverføringene fra staten til fylkeskommunene, administrasjonen av fylkesveiene, skal fylkeskommunene kun få penger for de ansatte som faktisk flytter over fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, ikke for de årsverkene som i dag står for denne adminstrasjonen hos Statens vegvesen.

- Dette kan medføre en betydelig underfinansiering av reformen, og er etter vår oppfatning ikke i tråd med prinsippene for overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåene, sier Helgesen.

Skaper usikkerhet Hun har også merket seg at regjeringen antyder at overføringen vil kunne bli utsatt. I proposisjonen heter det at Samferdselsdepartementet vil komme med forslag til overføring av midler i statsbudsjettet for neste år, «gitt at overføringen kan skje fra 2020».

- At regjeringen formulerer seg slik, medfører en betydelig usikkerhet både for fylkeskommunene og berørte ansatte.

Hun peker på at regjeringen flere år på rad har redusert overføringene til regional utvikling, samtidig som regjeringen i innledningen til kommuneproposisjonen slår fast at fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør styrkes som følge av regionreformen.

- Regjeringen og Stortinget vet at det ikke er nok å vedta en reform, det må faktisk penger til, sier Gunn Marit Helgesen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mener det blir en vanskelig start for de nye fylkeskommunene. Foto: KS
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mener det blir en vanskelig start for de nye fylkeskommunene. Foto: KS
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom