Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

- Regjeringen innfrir ikke valgløftene i budsjettet

Del

- Vi ser lite til løftene om avvikling av ABE-reformen, nytt anlegg for karbonfangst på Klemetsrud eller økt studiestøtte. Det er skuffende. Nå håper vi SV får gode gjennomslag, slik at det blir endring når budsjettet skal vedtas, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik

Regjeringen la i dag fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet, som Solberg-regjeringen presenterte i oktober. Tekna hadde håpet på en mer offensiv start fra den nye regjeringen i saker der de har lovet endring.

En av sakene der han hadde forventet en tydeligere kursendring, er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE).

- Regjeringspartiene har i opposisjon gått inn for å avvikle reformen. Det har vært en feilslått reform, som har virket mot sin hensikt, og som i dag fungerer mer som en nedbemanningsreform enn en effektiviseringsreform, sier Grøvik.

Savner avgjørende satsing på karbonfangst

Grøvik synes det er overraskende at det ikke er garanterer for midler til gjennomføringen av et anlegg for karbonfangst på Klemetsrud.

- Støre har i på COP26 i Glasgow snakket om viktigheten av karbonfangst- og lagring (CCS) for å nå klimamålene, og hvor dårlig tid vi har i klimakampen. Regjeringen burde gripe første mulighet til å vise at de nå mener alvor. Klemetsrud er avgjørende for at vi får en helhetlig satsing på CCS med den nødvendige størrelse og robusthet som vi trenger for å lykkes med dette, sier han.

Regjeringen kutter i tillegg 10 millioner til forskning på karbonfangst og –lagring.

-Dette innebærer en strengere prioritering av prosjekter som får støtte i 2022. Forskningsmidlene skjæres ned, mens industrien er i ferd med å skalere opp og behovet øker, sier Grøvik.

Skuffet over manglende studentstøtte

Studentene har all grunn til å være skuffet over at regjeringen ikke griper første mulighet til å heve studiestøtten, slik de har lovet.

- I opposisjon er det enkelt å være studentenes venn, men vi hadde forventet at det hadde blitt bevilget økt studiestøtte allerede i årets budsjett. Dette haster med å få på plass, sier Grøvik.

Håper på SV

Grøvik har likevel ikke gitt opp håpet for at vi kan få gjennom endringer i disse sakene.

- Regjeringen er avhengig av støtte fra andre partier for å få gjennom sine endringsforslag. Nå håper vi at SV vil legge press på regjeringen, slik at vi allerede nå får se ny politikk både på ABE-reformen, CCS og studiestøtte, sier Grøvik.

Grøvik er også oppgitt over at regjeringen nå fjerner den ekstra realfagstimen i ungdomsskolen fra budsjettet.

- Vi har kjempet lenge for å få inn denne timen. Nivået på norske skoleelever i realfagene er ikke bra nok sammenlignet med andre europeiske land. Realfagene blir stadig viktigere i en verden i voldsom teknologisk endring, og i møte med utfordringer innen klima, digitalisering, helse og energi. For å lykkes med dette er avgjørende med mer realfag i skolen, sier Grøvik.

Positivt med økt fagforeningsfradrag

Grøvik er positiv til at regjeringen nå dobler fagforeningsfradraget.

- Den norske samarbeidsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad i arbeidslivet. Da er det viktig å legge til rette for at flere velger å melde seg inn i fagforeninger, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15
0201 Oslo

22 94 75 00https://www.tekna.no/

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 90 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Følg pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom