NHO Mat og Drikke

- Regjeringen ignorerer grensehandelsproblemet

Del

- Det er bra at regjeringen foreslår avgiftsreduksjoner, men lavere avgifter på lettbrus monner likevel ikke for å bremse grensehandelen. Skal produksjon, verdiskaping og arbeidsplasser hentes hjem til Norge, må Stortinget allerede nå begynne jobben med å harmonisere det norske avgiftsnivået med det svenske konkurrenter har, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Regjeringen foreslår en differensiert avgift på alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet for 2021. Forslaget innebærer at avgiften graderes etter sukkerinnhold, og innebærer en avgiftslettelse i størrelsesordenen 350 millioner kroner på årsbasis. Regjeringen foreslår at avgiftsomleggingen skal skje fra 1. juli 2021.

- Det er positivt at regjeringen ønsker å redusere avgiften på alkoholfrie drikkevarer, men reduksjonen er for liten til å påvirke grensehandelen. For norske mat- og drikkeprodusenter er det avgjørende at det samlede avgiftstrykket reduseres ytterligere i budsjettet for 2021, sier Brubakk.

Avgiftskutt kan gi 7800 flere arbeidsplasser
NHO Mat og Drikke mener at lavere avgifter i Norge vil føre til økt salg og høyere omsetning av produkter som normalt ville blitt handlet over grensen og gi økte avgiftsinntekter til staten. Beregninger som NHO har utført viser at dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på bl.a. alkohol halveres, vil dette kunne gi 7800 flere arbeidsplasser innen dagligvarehandel og mat- og drikkenæringen.

- Veksten vi har sett i produksjon og salg av mat og drikke på norsk side av grensen og på Vinmonopolet i perioden med stengte grenser illustrer hva en avgiftsharmonisering vil kunne gi, sier Brubakk.

Mer kunnskap nødvendig
- Vår klare anbefaling er videre at Stortinget nå bør be regjeringen om en grundig gjennomgang av omfanget og virkningene av grensehandelen. Det er behov for mer kunnskap om konsekvensene grensehandelen har for blant annet næringsvirksomhet, folkehelse, forbrukeradferd, smugling og annen kriminalitet, transport og klima, sier Brubakk.

- Deretter bør vi kunne følge det danske eksempelet, og få et bredt politisk flertall bak et mål om å harmonisere avgiftsnivået mellom Norge og Sverige på en måte som skaper forutsigbarhet, stabilitet og likeverdige konkurranseforhold for mat- og drikkenæringen, avslutter Brubakk.

Her finner du NHO Mat og Drikkes Grensehandelsrapport 2020

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med kommunikasjonsdirektør i NHO Mat og Drikke, Ingunn Storetvedt Eriksen på telefon 481 37 234 eller NHO Mat og Drikkes pressevakttelefon 900 98 642.

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom