NHO Mat og Drikke

- Regjeringen gjør ikke jobben sin i avgiftspolitikken

Del

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har avklart om sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer er forenlige med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

Dersom det viser seg at en eller begge avgiftene innebærer ulovlig statsstøtte, kan bedrifter som i god tro har forholdt seg til norske myndigheters forståelse av avgiftsplikten måtte betale avgift for produkter som har vært avgiftsfrie ti år tilbake i tid, såkalt krav om reversering av støtte.

- Usikkerheten er naturligvis helt uholdbar for de bedriftene som kan bli berørt, og det er uforståelig at regjeringen ikke tar ansvar for å skape rettslig sikkerhet i en situasjon de fire regjeringspartiene skapte gjennom avgiftsøkningene i 12. time i statsbudsjettet for 2018, sier Petter Haas Brubakk.

- At Finansdepartementet selv mener avgiftene er i tråd med statsstøtteregelverket, gir bedriftene ingen rettslig sikkerhet i forhold til regelverket i EØS-avtalen og mulige konsekvenser i form av tilbakebetaling. Det burde være en opplagt plikt for regjeringen å bidra til at det hersker full rettslig sikkerhet om at det norske avgiftsregimet er lovlig eller ikke. Dette spørsmålet skulle regjeringen ha avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for lang tid siden. Dessverre har regjeringen ikke gjort dette.

NHO Mat og Drikke klaget i desember 2017 avgiftsøkningene inn for ESA. Senere har også Hval Sjokoladefabrikk ASA klaget på utformingen av sjokolade- og sukkervareavgiften.

For å legge til rette for en politisk løsning, anmodet NHO Mat og Drikke og Hval tidligere i år ESA om å avvente videre behandling av klagene på sjokolade- og sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer frem til statsbudsjett for 2020 er endelig vedtatt. Selv om Hval nå har bedt ESA gjenoppta klagebehandlingen, mener NHO Mat og Drikke at Stortinget fortsatt har tid og handlingsrom til å bidra til en forsvarlig løsning på den usikkerheten som nå hersker. Derfor avventer NHO Mat og Drikke det endelige vedtaket om avgiftsutformingen for 2020 i Stortinget den 13. desember 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom