NHO Mat og Drikke

- Økte matpriser er også en konsekvens av politisk valg

Del

-Regjeringen er nå i en situasjon hvor den må veie opp ulempene med nye tiltak for å få ned strømprisene på kort sikt opp mot konsekvensene av å ikke gjøre mer. Dette valget har ikke bedriftene. For mange bedrifter står derimot valget mellom å få dekket store kostnadsøkninger og gjøre innskrenkninger, eller i verste fall gå konkurs, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

SSB la 10. januar frem tall som viste at konsumprisindeksen vokste med 5,9 prosent i løpet av 2022, med matvarer som en kategori med stor vekst. I samme periode vokste produsentprisene, som i større grad reflekterer bedriftenes produksjonskostnader, med nær 20 prosent. Likevel går prisene i Norge mindre opp enn i de fleste andre europeiske land.

-Vi deler regjeringens bekymring for utviklingen. Ingen, hverken produsenter eller dagligvaregrupperingene, og aller minst forbrukerne, er tjent med sterk vekst i matvareprisene. Samtidig må vi ha med oss at prisøkningene ikke er et særnorsk fenomen. Og når matprodusenter i perioder har opplevd en tidobling i energiprisene, kan det ikke overraske noen at disse kostnadene vil vises igjen lengre ute i verdikjeden og til slutt havner hos forbrukerne, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Brubakk sier at regjeringen i dialogen med næringslivet om utviklingen i energikostnadene har understreket at bedrifter i et marked må drive for egen regning og risiko, og at staten ikke kan gripe direkte inn, selv når energiprisene mangedobles. - Økte matpriser er dermed også en konsekvens av et politisk valg. Regjeringen kan ikke forvente at bedrifter skal drive med tap, sier Brubakk.

Allerede da strømstøtteordningen ble lagt frem i høst, var NHO Mat og Drikke tydelige på at ordningen måtte vare lengre og utformes slik at den omfattet flere bedrifter. Flere europeiske land har gått lengre og tilbyr mer omfattende støtteordninger enn Norge. – Regjeringen har hele tiden lagt avgjørende vekt på at gode fastprisordninger skulle være på plass når støtteordningen utløp. Så langt har det ikke skjedd. Nå er det en klar forventning om at strømleverandørene gjør sitt, understreker han.

- Samtidig må regjeringen være varsom med å kritisere andre for konsekvensene av regjeringens egen politikk. Regjeringen har aktivt argumentert mot mer omfattende strømstøtte. Da er det ikke lov å være overrasket over at voldsomme kostnadsøkninger også får konsekvenser i markedet. Både norske forbrukere og bedriftene fortjener bedre enn et "Svarte-Per"-spill i denne situasjonen, sier Brubakk.

Kontakter

Ingunn Storetvedt Eriksen, direktør kommunikasjon, 48 13 72 34, ingunn.eriksen@nhomd.no.

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

- Gjør vondt verre6.10.2022 13:53:19 CEST | Pressemelding

Mens mat- og drikkeprodusentene i Norge aldri har sett mindre optimistisk på markedsutsiktene , svarer regjeringen med kraftige skatteøkninger for næringslivet i forslaget til statsbudsjett for 2023. -Regjeringen undervurderer utfordringene matverdikjeden står overfor når den i så stor grad velter kostnader over på bedriftene. Økt arbeidsgiveravgift og skjerpet formuesskatt gjør vondt verre og vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-Kan hjelpe mindre bedrifter, men øker konkurransevridningen16.9.2022 10:34:20 CEST | Pressemelding

- Det er isolert sett bra at regjeringen omsider varsler at den vil foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for mat- og drikkeprodusenter. Men med et lavt tak på 3,5 millioner kroner vil ordningen bare ha betydning for mindre bedrifter, og vil kunne utgjøre en viktig forskjell for dem. Dessverre er ordningen for begrenset til at den vil kunne få reell betydning for mellomstore og store bedrifter. Det vil øke konkurransevridningen ytterligere, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

- Ny grensehandelsstatistikk gir grunnlag for å følge opp Hurdalsplattformen!8.7.2022 09:13:35 CEST | Pressemelding

Den nye statistikken viser at nordmenn grensehandlet for 2,54 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er betydelig høyere en vist i den gamle statistikken som sier at grensehandelen lå på 2,08 milliarder kroner i samme kvartal. – Dette viser at den nye statistikken er grundigere og bedre enn tidligere og bekrefter det vi allerede har antatt, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-Ulogiske regler og utilstrekkelig kompensasjon14.12.2021 11:25:22 CET | Pressemelding

-Regjeringen må forstå at å stanse skjenkingen er det samme som å stenge serveringsstedene. Skjenkestansen rammer spisestedene hardt. Samtidig får det en dominoeffekt til de som leverer mat og drikke til restauranter og utesteder over hele landet. Når kompensasjonstiltakene på toppen av det hele stanses i januar, ser det mørkt ut for flere serveringssteder og mat- og drikkeprodusenter, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom