Lederne

- Må få unntak fra krav om karantenehotell

Del

Regjeringen endret fredag 7. mai reglene om karantene ved innreise til Norge. Nå reagerer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen. – Mange av våre medlemmer er fortvilte. Nordmenn som arbeider i utlandet må kunne fortsette å reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører en så stor totalbelastning at det går utover deres helse og arbeidskapasitet, sier han.

Med virkning fra søndag 9. mai besluttet regjeringen at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om reisen har vært nødvendig eller ikke.

- Det kan virke som at regjeringen ikke har tatt hensyn til manges yrkesgruppers særskilte behov for fritak fra kravet om karantenehotell. Vi krever at det øyeblikkelig blir foretatt særskilte vurderinger av karantenebestemmelsene for disse yrkesgruppene, fortsetter Ingvartsen.

- Dette er ansatte som fra før er pålagt svært strenge restriksjoner på mange områder. Vi ser derfor med bekymring på hvordan de nå rammes av den siste endringen, understreker han. 

Isolert i flere uker

For å minimere risiko har yrkesgrupper som sjøfolk og andre nordmenn som jobber eksempelvis verft i utlandet i liten grad mulighet til å forlate arbeidsplassen mens de er på jobb. De kan derfor bli isolert I opptil flere uker i hele arbeidsperioden. For å sikre at de ikke tar med smitte til arbeidsplassen kan de også bli pålagt karantenerestriksjoner før utreise til jobb. Dette gir en totalbelastning som kan føre til store mentale påkjenninger.

- Dersom de nå i tillegg blir pålagt et langt opphold på karantenehotell ved hjemreise vil dette medføre en utilbørlig belastning på en gruppe som fra før er under sterkt press siden de kun har en begrenset tid hjemme før de skal tilbake på jobb i utlandet. Nå blir friperiodene redusert i så stor grad at mange ikke har mulighet til å hente seg inn igjen. Vi frykter en kraftig økning i antall sykemeldinger, sier Ingvartsen.

- Oppleves som svært urimelig

Regjeringen har allerede unntatt «utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon etter utenrikstjenesteloven § 3, samt dennes ektefelle, samboer eller barn eller forsvarspersonell utsendt på oppdrag på vegne av Forsvaret.»

- Det oppleves som svært urimelig at ikke også andre nordmenn med arbeid i utlandet som allerede er under strenge smittevernstiltak skal komme inn under samme regelverk som disse personene/gruppene, mener Ledernes forbundsleder, og oppfordrer regjeringen til å snu slik de nylig snudde og ga unntak til utenlandske oljearbeidere fra Storbritannia på norsk sokkel. 

- Tilliten til smittevernregelverket svekkes når man opplever tiltak som uforutsigbare, uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende, understreker han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/

Vi bygger gode ledere

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom