KS

- Klart bedre uttelling i årets oppgjør

Del

- Selv om vi fortsatt står midt i en pandemi, er jeg glad for å kunne slå fast at vi har vesentlig bedre forhandlingsrom i år enn i fjorårets oppgjør, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Forhandlingslederne fra KS, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune ved årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
Forhandlingslederne fra KS, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune ved årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Onsdag 21. april klokka 12 møttes partene i årets mellomoppgjør i kommunesektoren til forhandlingsåpning.

KS’ forhandlingsleder understreker at pandemien på ingen måte er over, og at den fortsatt legger store begrensninger på sosial og økonomisk aktivitet i samfunnet. Men han legger vekt på at krisen har vist at kommunene og fylkeskommunene har dyktige, kompetente medarbeidere som sammen har håndtert ekstraordinære utfordringer på en imponerende måte over lang tid.

- Dette har vært mulig fordi hele laget – ansatte i alle grupper og i politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner sammen både har ønsket og evnet å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, sier Gangsø.

Selv om mellomoppgjøret i 2021 gjennomføres mens pandemien fortsatt pågår, fremholder Gangsø at årets oppgjør vil gi klart bedre uttelling for alle grupper i kommunal sektor enn tilfellet var i 2020. I fjor ble rammen for oppgjøret langt lavere enn alle parter hadde sett for seg ved årets begynnelse. I kommuneoppgjøret spesielt hadde lønnsglidningen og overhenget fra oppgjøret i 2019 brukt opp nesten hele rammen før oppgjøret startet. I år er utgangspunktet annerledes:

- Rammen fra frontfagforhandlingene er betydelig høyere, og glidning og overheng i kommunesektoren langt lavere. Det gir oss mye mer å forhandle om, fastslår Tor Arne Gangsø, som legger til at KS i sitt forhandlingstilbud legger opp til å bruke den økonomiske rammen både til generelle lønnstillegg og til å sette av lønnsmidler til lokale forhandlinger.

Forhandlingsfrist for mellomoppgjøret 2021 er midnatt 30. april.

Oppdaterte krav og tilbud finnes på www.ks.no

Fakta:

  • KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor og den nest største totalt i Norge.
  • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.
  • KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk.
  • 40 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 30 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.
  • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forhandlingslederne fra KS, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune ved årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
Forhandlingslederne fra KS, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune ved årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom