NHO Mat og Drikke

- Gjør vondt verre

Del

Mens mat- og drikkeprodusentene i Norge aldri har sett mindre optimistisk på markedsutsiktene , svarer regjeringen med kraftige skatteøkninger for næringslivet i forslaget til statsbudsjett for 2023. -Regjeringen undervurderer utfordringene matverdikjeden står overfor når den i så stor grad velter kostnader over på bedriftene. Økt arbeidsgiveravgift og skjerpet formuesskatt gjør vondt verre og vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 er den samlede skatteøkningen for næringslivet på hele 47 milliarder kroner. Samtidig preges hverdagen for mange mat- og drikkeprodusenter av kraftige kostnadsøkninger på en rekke innsatsfaktorer etter pandemien og i kjølvannet av krigen i Ukraina, kombinerte med mangedoblede energiutgifter. Seks av ti medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke frykter at høye energipriser vil påvirke sysselsettingen negativt, sier Brubakk.

-I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at den ville sette inn tiltak for å redusere grensehandelen. Det er det lite spor av i budsjettforslaget, selv om det riktignok foreslås å redusere kvoten for kjøp av tobakk. Gjennom forslaget om å prisjustere avgiftene på grensehandelsutsatte varer, legger regjeringen i praksis opp til å forsterke prisgapet mellom Norge og Sverige, sier Brubakk.

Pandemiårene med nedstengt grense viste, både gjennom økt sysselsetting, økt verdiskaping og økte avgiftsinntekter til staten, hvor mye Norge taper på grensehandelen. Prisforskjellene mellom Norge og Sverige som følge av avgifter er den viktigste årsaken til grensehandelen. -Forslaget til statsbudsjett for neste år legger derfor i praksis opp til å forsterke grensehandelen, sier Brubakk.

Kontakter

Ingunn S. Eriksen, direktør kommunikasjon NHO Mat og Drikke, ingunn.eriksen@nhomd.no/ 48137234

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Kan hjelpe mindre bedrifter, men øker konkurransevridningen16.9.2022 10:34:20 CEST | Pressemelding

- Det er isolert sett bra at regjeringen omsider varsler at den vil foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for mat- og drikkeprodusenter. Men med et lavt tak på 3,5 millioner kroner vil ordningen bare ha betydning for mindre bedrifter, og vil kunne utgjøre en viktig forskjell for dem. Dessverre er ordningen for begrenset til at den vil kunne få reell betydning for mellomstore og store bedrifter. Det vil øke konkurransevridningen ytterligere, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

- Ny grensehandelsstatistikk gir grunnlag for å følge opp Hurdalsplattformen!8.7.2022 09:13:35 CEST | Pressemelding

Den nye statistikken viser at nordmenn grensehandlet for 2,54 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er betydelig høyere en vist i den gamle statistikken som sier at grensehandelen lå på 2,08 milliarder kroner i samme kvartal. – Dette viser at den nye statistikken er grundigere og bedre enn tidligere og bekrefter det vi allerede har antatt, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-Ulogiske regler og utilstrekkelig kompensasjon14.12.2021 11:25:22 CET | Pressemelding

-Regjeringen må forstå at å stanse skjenkingen er det samme som å stenge serveringsstedene. Skjenkestansen rammer spisestedene hardt. Samtidig får det en dominoeffekt til de som leverer mat og drikke til restauranter og utesteder over hele landet. Når kompensasjonstiltakene på toppen av det hele stanses i januar, ser det mørkt ut for flere serveringssteder og mat- og drikkeprodusenter, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom